Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.242

Analyser for DGU 18.242

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 24,0 mg/l 08/11 2010 18,0
Alkalinitet, total TA 0,393 meq/l 19/11 1991 0,426
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 03/07 2017 0,005
Anioner, total 2,13 meq/l 03/07 2017 1,71
Calcium (Ca) 25,0 mg/l 03/07 2017 19,0
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 03/07 2017 25,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 30/05 2006 < 0,050
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 37,0 >= 100 mg/l 03/07 2017 27,0
Hrdhed, total 5,50 grader dH 19/11 1991 7,50
Inddampningsrest 150 mg/l 08/11 2010 160
Kalium 2,00 mg/l 03/07 2017 1,70
Kationer, total 2,16 meq/l 03/07 2017 1,64
Konduktivitet (ledningsevne) 22,5 <= 250 mS/m 03/07 2017 19,0
Magnesium (Mg) 3,00 mg/l 03/07 2017 2,00
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 03/07 2017 11,0
Nitrat (NO3) 28,0 <= 50,0 mg/l 03/07 2017 22,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/07 2017 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 03/07 2017 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,62 >= 5,00 mg/l 03/07 2017 9,23
pH 6,32 >= 7,00 pH 03/07 2017 5,65
Phosphor, total-P 0,022 <= 0,150 mg/l 03/07 2017 0,022
Redoxpotentiale 152 mV 03/07 2017 161
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 5,50 mg/l 09/10 2000 6,80
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 03/07 2017 10,0
Temperatur 10,2 grader C 03/07 2017 10,6
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 03/07 2017 0,030
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 03/07 2017 0,002
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Anioniske detergenter 15,0 <= 100 g/l 23/09 2002 27,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/07 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,50 <= 200 g/l 05/07 2011 2,70
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 24/10 2005 < 0,200
Arsen (As) 0,140 <= 5,00 g/l 05/07 2011 0,160
Barium (Ba) 26,0 g/l 08/09 2003 30,0
Beryllium < 0,020 05/07 2011
Bly (Pb) 0,028 <= 5,00 g/l 05/07 2011 0,083
Bor (B) 19,0 <= 1000 g/l 05/07 2011 15,0
Bromid 100 g/l 22/10 2001 160
Cadmium (Cd) 0,014 <= 3,00 g/l 05/07 2011 0,015
Chrom (Cr) 0,210 <= 25,0 g/l 24/10 2005 0,093
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 22/10 2001 < 2,00
Jod 5,10 05/07 2011
Kobber (Cu) 0,770 <= 2000 g/l 05/07 2011 0,910
Kobolt (Co) < 0,100 < 5,00 g/l 24/10 2005
Kvikslv (Hg) < 0,000 <= 1,00 g/l 22/10 2001 0,003
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 g/l 05/07 2011 0,130
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 08/09 2003 < 0,100
Strontium 180 g/l 22/10 2001 0,173
Slv(Ag) < 0,020 <= 10,0 g/l 27/09 1999
Tin < 0,100 < 1500 g/l 27/09 1999
Zink (Zn) 1,60 <= 3000 g/l 05/07 2011 5,70
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 05/07 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 1990
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 1990
2,3-Dimethylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 13/11 1990
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 18/09 1996 < 0,030
3,4-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
3,5-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
3-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 13/11 1990
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 22/09 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/11 1990
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 05/07 2011 < 0,040
Ethylbenzen < 0,050 g/l 22/09 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 02/10 2008 < 0,020
M-xylen < 0,100 13/11 1990
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 09/10 2000
Naphtalen < 0,020 g/l 02/10 2008 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 02/10 2008 < 0,020
P-xylen < 0,100 13/11 1990
Toluen < 0,020 g/l 05/07 2011 < 0,040
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 28/04 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,692 g/l 08/09 1998
Trichlortrifluorethn 0,072 g/l 08/09 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 05/07 2011 < 0,008
Gasser
Dichlordifluormethan 0,313 ng/l 08/09 1998
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 08/09 2003 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 08/09 2003 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 05/07 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 05/07 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 05/07 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/07 2017
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 03/07 2017
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 05/07 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66