Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

B1 - DGU 90.123

Analyser for B1 - DGU 90.123

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 09/05 2022 0,160
Calcium (Ca) 78,0 mg/l 21/04 2020 79,0
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 21/04 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 09/05 2022 65,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 09/05 2022 0,260
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 237 >= 100 mg/l 21/04 2020 230
Hrdhed, total 12,1 grader dH 16/02 2000 12,2
Inddampningsrest 370 mg/l 12/04 2018 370
Kalium 3,10 mg/l 21/04 2020 3,00
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 21/04 2020 53,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 21/04 2020 12,0
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 09/05 2022 34,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/05 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/05 2022 0,002
NVOC - org.carbon (C) 0,630 <= 4,00 mg/l 09/05 2022 < 0,100
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 21/04 2020 0,600
pH 7,60 >= 7,00 pH 21/04 2020 7,50
Phosphor, total-P 0,041 <= 0,150 mg/l 21/04 2020 0,040
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 09/05 2022 63,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/04 2020
Temperatur 9,10 grader C 09/05 2022 8,90
Turbiditet 100 <= 1,00 FTU 22/10 1986
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,760 <= 0,200 mg/l 21/04 2020 0,790
Mangan (Mn) 0,200 <= 0,050 mg/l 09/05 2022 0,210
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/09 2011 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/09 2011
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/05 2022
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 16/09 2011
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 16/09 2011 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,020 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 21/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,012 <= 0,100 μg/l 09/05 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,70 <= 200 g/l 09/05 2022
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 09/05 2022
Arsen (As) 1,40 <= 5,00 g/l 09/05 2022 1,50
Barium (Ba) 73,0 g/l 21/04 2020 72,0
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 09/05 2022
Bor (B) 86,0 <= 1000 g/l 09/05 2022 110
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 09/05 2022
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 09/05 2022
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 09/05 2022
Kobber (Cu) 0,045 <= 2000 g/l 09/05 2022
Kobolt (Co) 0,043 < 5,00 g/l 09/05 2022 0,062
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Nikkel (Ni) 0,067 <= 20,0 g/l 09/05 2022 0,840
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 09/05 2022
Zink (Zn) 0,310 <= 3000 g/l 09/05 2022
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 09/05 2022
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 21/04 2020
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/04 2020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 09/05 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 09/05 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 09/05 2022
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 09/05 2022
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 09/05 2022
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 09/05 2022
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 09/05 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/05 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/08-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66