Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Helgens Vand vandvrk

Analyser for Helgens Vand vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 04/05 2021 0,018
Calcium (Ca) 79,0 mg/l 21/04 2020 81,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 12/04 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 04/05 2021 41,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 04/05 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 1,50 <= 15,0 mg Pt/l 21/10 2020 < 1,00
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 04/05 2021 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 233 >= 100 mg/l 12/04 2018 230
Hrdhed, total 13,0 grader dH 21/04 2020 14,0
Inddampningsrest 360 mg/l 12/04 2018 380
Kalium 2,30 mg/l 12/04 2018 2,40
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 >= 30,0 mS/m 21/10 2020 53,0
Magnesium (Mg) 9,60 mg/l 21/04 2020 10,0
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 04/05 2021 24,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 04/05 2021 2,00
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 04/05 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,660 <= 4,00 mg/l 04/05 2021 0,450
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 27/05 2020 10,3
pH 7,70 >= 7,00 pH 21/10 2020 7,70
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 12/04 2018 0,028
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 04/05 2021 48,0
Temperatur 8,90 grader C 04/05 2021 9,90
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 21/10 2020 0,130
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 21/10 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/05 2021 < 0,002
Farve Ingen 06/08 2012 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/08 2012 Ingen lugt
Smag Normal 19/06 2012 Ikke oplyst
Syn Klar 06/08 2012 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 21/10 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/04 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/05 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 4,10 <= 200 g/l 04/05 2021 1,40
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 04/05 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,530 <= 5,00 g/l 04/05 2021 0,560
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 04/05 2021 < 0,025
Bor (B) 61,0 <= 1000 g/l 04/05 2021 63,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 04/05 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 04/05 2021 < 0,030
Cobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/04 2020
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 21/04 2020
Kobber (Cu) 0,220 <= 2000 g/l 04/05 2021 1,20
Kobolt (Co) 0,074 < 5,00 g/l 04/05 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,002
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 g/l 04/05 2021 0,088
Selen (Se) 0,260 <= 10,0 g/l 04/05 2021 0,170
Zink (Zn) 1,10 <= 3000 g/l 04/05 2021 3,60
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 09/12 2014
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/12 2014
4-Chlor-2-methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 09/12 2014 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,020 <= 0,100 g/l 09/12 2014
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/12 2014 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 04/05 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 04/05 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 04/05 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 04/05 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 04/05 2021 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 04/05 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 04/05 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/05 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/05-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66