Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Ledningsnet, Sletterhage

Analyser for Ledningsnet, Sletterhage

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 0,000 mg/l 25/07 1989 0,000
Alkalinitet, total TA 3,80 meq/l 25/07 1989
Ammonium (NH4) 0,060 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 0,040
Calcium (Ca) 68,0 mg/l 28/11 1989 78,0
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 35,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 25/07 1989 < 1,00
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 28/11 1989 0,210
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 229 >= 100 mg/l 25/07 1989 273
Hårdhed, total 13,0 grader dH 25/07 1989 14,9
Inddampningsrest 390 mg/l 25/07 1989 430
Kalium 2,50 mg/l 25/07 1989 4,30
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 <= 250 mS/m 12/04 2018 58,0
Magnesium (Mg) 9,10 mg/l 25/07 1989 12,0
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 25/07 1989 36,0
Nitrat (NO3) 2,90 <= 50,0 mg/l 28/11 1989 5,90
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 11/04 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 25/07 1989
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 12/04 2018 9,80
pH 7,70 >= 7,00 pH 12/04 2018 7,80
Phosphor, total-P 0,023 <= 0,150 mg/l 28/11 1989 0,020
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 51,0
Temperatur 5,70 grader C 12/04 2018 6,50
Turbiditet 1,00 <= 1,00 FTU 25/07 1989 0,620
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 12/04 2018 0,018
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 0,010
Farve Ingen 12/04 2018 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 12/04 2018 Ikke oplyst
Smag Normal 12/04 2018 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 11/04 2024 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/01 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 µg/l 17/04 2019
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 µg/l 17/04 2019 0,670
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 µg/l 17/04 2019
Bor (B) 120 <= 1000 µg/l 12/04 2018 72,0
Cadmium (Cd) 0,011 <= 3,00 µg/l 17/04 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 17/04 2019
Cobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 12/04 2018
Kobber (Cu) 7,80 <= 2000 µg/l 17/04 2019
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 12/04 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 17/04 2019 0,440
Zink (Zn) 49,0 <= 3000 µg/l 17/04 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66