Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Ledningsnet, Esby

Analyser for Ledningsnet, Esby

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 >= 30,0 mS/m 12/04 2018 58,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/04 2019
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 12/04 2018 9,80
pH 7,70 >= 7,00 pH 12/04 2018 7,80
Temperatur 6,40 grader C 12/04 2018 5,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 12/04 2018 0,011
Farve Ingen 12/04 2018 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 12/04 2018 Ikke oplyst
Smag Normal 12/04 2018 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2019
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 17/04 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/01 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 g/l 17/04 2019
Arsen (As) 0,650 <= 5,00 g/l 17/04 2019 0,690
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 17/04 2019
Bor (B) 120 <= 1000 g/l 12/04 2018 74,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 17/04 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 17/04 2019
Cobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 12/04 2018
Kobber (Cu) 8,60 <= 2000 g/l 17/04 2019
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 12/04 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,087 <= 20,0 g/l 17/04 2019 0,120
Zink (Zn) 9,20 <= 3000 g/l 17/04 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/05-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66