Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

Snder Omme Vandvrk

Analyser for Snder Omme Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 31/03 2021 0,031
Anioner, total 3,30 meq/l 11/12 2001 3,58
Calcium (Ca) 46,0 mg/l 25/05 2020 50,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 18/12 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 15/07 2019 20,0
Farvetal-Pt 1,30 <= 15,0 mg Pt/l 18/12 2018 1,30
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 15/07 2019 0,097
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 165 >= 100 mg/l 18/12 2018 159
Hrdhed, total 8,00 grader dH 25/05 2020 8,60
Inddampningsrest 180 mg/l 18/12 2018 180
Ionbalance 0,000 % 07/12 2004 0,000
Kalium 2,20 mg/l 18/12 2018 2,10
Kationer, total 3,08 meq/l 11/12 2001 3,14
Konduktivitet (ledningsevne) 31,0 >= 30,0 mS/m 25/05 2020 31,0
Magnesium (Mg) 6,70 mg/l 25/05 2020 6,90
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 18/12 2018 16,0
Nitrat (NO3) 0,510 <= 50,0 mg/l 25/05 2020 0,530
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 31/03 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,370 <= 4,00 mg/l 25/05 2020 0,450
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 25/05 2020 10,1
pH 7,90 >= 7,00 pH 25/05 2020 7,80
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 18/12 2018 < 0,010
Sulfat (SO4) 7,20 <= 250 mg/l 18/12 2018 7,20
Suspenderede stoffer 1,40 mg/l 22/02 2019 0,600
Temperatur 9,60 grader C 25/05 2020 10,5
Turbiditet 0,180 <= 1,00 FTU 18/12 2018 0,160
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 25/05 2020 < 0,002
Farve Ingen 15/07 2019 Ingen
Lugt Ingen lugt 15/07 2019 Ingen lugt
Smag Normal 15/07 2019 Normal
Syn Klar 15/07 2019 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/05 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/05 2020 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/07 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/07 2016 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,00 <= 200 g/l 18/12 2018 1,80
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 25/05 2020 < 0,030
Bly (Pb) 0,170 <= 5,00 g/l 31/03 2021
Bor (B) 65,0 <= 1000 g/l 18/12 2018 66,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 18/12 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 25/05 2020 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 2005 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/07 2019 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 15/07 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 15/07 2019 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 15/07 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 15/07 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 15/07 2019 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 07/12 2004 < 0,100
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/07 2019 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66