Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 31/03 2021
Konduktivitet (ledningsevne) 31,0 >= 30,0 mS/m 15/07 2019 30,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 15/07 2019 10,0
pH 7,70 >= 7,00 pH 15/07 2019 7,80
Temperatur 6,30 grader C 15/03 2021 10,3
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/09 2020 < 0,010
Farve Ingen 15/07 2019 Ingen
Lugt Ingen lugt 15/07 2019 Ingen lugt
Smag Normal 15/07 2019 Normal
Syn Klar 15/07 2019 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 15/03 2021 170
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/01 2012 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Salmonella Udefineret 06/08 2010 Udefineret
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,10 <= 200 µg/l 15/03 2021 1,50
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 15/03 2021 < 0,030
Bly (Pb) 0,190 <= 5,00 µg/l 31/03 2021 27,0
Bor (B) 62,0 <= 1000 µg/l 22/02 2019 71,0
Cadmium (Cd) 0,012 <= 3,00 µg/l 15/03 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 µg/l 15/03 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 1,50 <= 2000 µg/l 15/03 2021 9,90
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 22/02 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,850 <= 20,0 µg/l 15/03 2021 0,082
Zink (Zn) 190 <= 3000 µg/l 15/03 2021 5,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66