Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 31/03 2021 0,052
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 15/03 2021 21,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 15/03 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 1,90 <= 15,0 mg Pt/l 15/03 2021 1,20
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 15/03 2021 0,098
Konduktivitet (ledningsevne) 30,0 >= 30,0 mS/m 15/03 2021 31,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 15/03 2021 16,0
Nitrat (NO3) 0,460 <= 50,0 mg/l 15/03 2021 0,530
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/03 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,480 <= 4,00 mg/l 15/03 2021 0,540
pH 7,70 >= 7,00 pH 15/03 2021 7,70
Sulfat (SO4) 7,30 <= 250 mg/l 15/03 2021 7,80
Temperatur 6,30 grader C 15/03 2021 11,2
Turbiditet 0,220 <= 1,00 FTU 15/03 2021 0,090
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 15/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 15/03 2021 < 0,002
Lugt Ingen lugt 15/03 2021 Ingen lugt
Smag Normal 15/03 2021 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 15/03 2021 160
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 15/03 2021 < 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 15/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 15/03 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 15/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/03 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,730 <= 200 g/l 15/03 2021 2,30
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 15/03 2021 < 0,200
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 15/03 2021 < 0,030
Bly (Pb) 0,360 <= 5,00 g/l 31/03 2021 5,70
Bor (B) 65,0 <= 1000 g/l 15/03 2021 62,0
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 15/03 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 15/03 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 2,20 <= 2000 g/l 15/03 2021 11,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 15/03 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 g/l 15/03 2021 0,130
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 15/03 2021 < 0,050
Zink (Zn) 75,0 <= 3000 g/l 15/03 2021 9,50
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 15/03 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/03 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 15/03 2021 < 0,001
Radioaktivitetsindikatorer
Radon < 10,0 < 100 Bq/l, Becquerel/l 15/03 2021 < 10,0
Total alfa aktivitet < 0,040 Bq/l, Becquerel/l 15/03 2021 < 0,040
Total beta aktivitet < 0,400 Bq/l, Becquerel/l 15/03 2021 < 0,400
Total indikativ dosis < 0,100 < 0,100 mSv/r 15/03 2021 < 0,100
Tritium < 10,0 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 15/03 2021 < 10,0
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 15/03 2021 < 0,003
Benzo(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,005
Benzo(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 15/03 2021 < 0,005
Benzo(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 15/03 2021 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 15/03 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 15/03 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/03 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66