Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

DGU 104.2312

Analyser for DGU 104.2312

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,170 <= 0,050 mg/l 25/05 2020 0,160
Anioner, total 2,74 meq/l 13/06 2000 2,80
Calcium (Ca) 34,0 mg/l 25/05 2020 31,0
Carbondioxid, aggr. 15,0 mg/l 25/05 2020 15,0
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 25/05 2020 17,0
Farvetal-Pt 1,70 <= 15,0 mg Pt/l 30/08 2018 1,30
Fluorid (F) 0,062 <= 1,50 mg/l 25/05 2020 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 126 >= 100 mg/l 25/05 2020 124
Hrdhed, total 6,00 grader dH 22/09 2003
Inddampningsrest 170 mg/l 08/10 2015 170
Ionbalance 1,00 % 22/09 2003
Kalium 2,00 mg/l 25/05 2020 2,00
Kationer, total 2,61 meq/l 13/06 2000 2,85
Konduktivitet (ledningsevne) 25,0 >= 30,0 mS/m 25/05 2020 28,0
Magnesium (Mg) 5,10 mg/l 25/05 2020 5,20
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 25/05 2020 13,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 25/05 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 25/05 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,380 <= 4,00 mg/l 25/05 2020 0,740
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 25/05 2020 < 0,100
pH 7,30 >= 7,00 pH 25/05 2020 7,40
Phosphor, total-P 0,200 <= 0,150 mg/l 25/05 2020 0,220
Sulfat (SO4) 7,20 <= 250 mg/l 25/05 2020 6,80
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/06 2020
Temperatur 8,70 grader C 25/05 2020 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 4,70 <= 0,200 mg/l 25/05 2020 4,70
Mangan (Mn) 0,190 <= 0,050 mg/l 25/05 2020 0,170
Mikrobiologiske
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 13/06 2000
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,050
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,050
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2003 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/05 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2015 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 g/l 25/05 2020
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 25/05 2020 < 0,030
Barium (Ba) 12,0 g/l 25/05 2020 11,0
Bor (B) 65,0 <= 1000 g/l 25/05 2020 71,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 25/05 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 25/05 2020 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/09 2003 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/05 2020 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 25/05 2020 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/06 2020 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/05 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66