Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 31/03 2021 0,031
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 15/07 2019 20,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 15/07 2019 0,097
Hårdhed, total 8,00 grader dH 25/05 2020 8,60
Kalium 2,20 mg/l 18/12 2018 2,10
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 18/12 2018 16,0
Nitrat (NO3) 0,510 <= 50,0 mg/l 25/05 2020 0,530
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 31/03 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 25/05 2020 10,1
Sulfat (SO4) 7,20 <= 250 mg/l 18/12 2018 7,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 25/05 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/05 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/05 2020 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/07 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 25/05 2020 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 31/03 2021
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 15/07 2019 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/06 2021 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 02/06 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/01 2012 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,850 <= 20,0 µg/l 15/03 2021 0,082
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66