Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

DGU 104.2307

Analyser for DGU 104.2307

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 25/08 2017 0,160
Anioner, total 2,75 meq/l 11/12 2001
Calcium (Ca) 30,0 mg/l 25/08 2017 26,0
Carbondioxid, aggr. 19,0 mg/l 25/08 2017 16,0
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 25/08 2017 20,0
Farvetal-Pt 1,80 <= 15,0 mg Pt/l 30/08 2018 1,90
Fluorid (F) 0,096 <= 1,50 mg/l 25/08 2017 0,072
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 127 >= 100 mg/l 25/08 2017 126
Hrdhed, total 6,00 grader dH 30/08 2005 5,10
Inddampningsrest 160 mg/l 25/08 2017 170
Kalium 2,10 mg/l 25/08 2017 1,80
Kationer, total 2,49 meq/l 11/12 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 28,0 >= 30,0 mS/m 25/08 2017 29,0
Magnesium (Mg) 5,30 mg/l 25/08 2017 4,40
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 25/08 2017 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 25/08 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 25/08 2017 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,680 <= 4,00 mg/l 30/08 2018 0,510
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 25/08 2017 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 30/08 2018 7,20
Phosphor, total-P 0,230 <= 0,150 mg/l 25/08 2017 0,210
Sulfat (SO4) 7,10 <= 250 mg/l 25/08 2017 6,70
Temperatur 8,40 grader C 30/08 2018 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 4,40 <= 0,200 mg/l 30/08 2018 5,80
Mangan (Mn) 0,160 <= 0,050 mg/l 30/08 2018 0,240
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,100 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,200 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 24/10 2013 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 25/08 2017 < 0,030
Barium (Ba) 11,0 g/l 25/08 2017 11,0
Bor (B) 75,0 <= 1000 g/l 25/08 2017 62,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 25/08 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 25/08 2017 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/08 2005 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/08 2017 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 24/10 2013 < 0,010
Gasser
Methan 0,009 <= 0,010 mg/l 30/08 2005 < 0,050
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/08 2005
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandvrksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66