Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Branderup vandvrk

Analyser for Branderup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,00 mg/l 07/12 2022 3,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/02 2024 0,017
Calcium (Ca) 55,0 mg/l 07/12 2022 57,0
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 28/02 2024 21,0
Farvetal-Pt 1,60 <= 15,0 mg Pt/l 28/02 2024 1,90
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 28/02 2024 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 217 >= 100 mg/l 07/12 2022 215
Hrdhed, total 9,10 grader dH 07/12 2022 9,30
Inddampningsrest 220 mg/l 25/10 2018 240
Kalium 1,70 mg/l 25/10 2018 1,30
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 <= 250 mS/m 28/02 2024 41,0
Magnesium (Mg) 5,90 mg/l 07/12 2022 5,80
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 28/02 2024 16,0
Nitrat (NO3) 0,940 <= 50,0 mg/l 28/02 2024 0,800
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/05 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,680 <= 4,00 mg/l 28/02 2024 0,580
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 07/12 2022 8,20
pH 7,20 >= 7,00 pH 28/02 2024 7,40
Phosphor, total-P 0,036 <= 0,150 mg/l 25/10 2018 0,024
Sulfat (SO4) 5,20 <= 250 mg/l 28/02 2024 6,10
Temperatur 10,2 grader C 28/02 2024 9,70
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 28/02 2024 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/02 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/02 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 17/05 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/12 2022 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2024
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2024
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2024
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 01/03 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2024
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2024
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2024
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2024
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/02 2024
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2024
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2024
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2024
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 28/02 2024
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2024
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2024
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2024
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,970 <= 200 g/l 28/02 2024 0,460
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 28/02 2024
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 28/02 2024 < 0,030
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 28/02 2024 0,170
Bor (B) 54,0 <= 1000 g/l 28/02 2024 53,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 28/02 2024 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 28/02 2024 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 28/02 2024
Kobber (Cu) 0,060 <= 2000 g/l 28/02 2024 8,20
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 28/02 2024 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 28/02 2024
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 28/02 2024 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 28/02 2024
Zink (Zn) 1,70 <= 3000 g/l 28/02 2024 11,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2024
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/03 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 28/02 2024 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 01/03 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 01/03 2019 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 01/03 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 01/03 2019 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Toluen < 0,020 g/l 01/03 2019 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2017
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/03 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 28/02 2024
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 28/02 2024
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 28/02 2024
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 28/02 2024
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 28/02 2024
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 28/02 2024
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 28/02 2024
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 28/02 2024
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 28/02 2024
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/02 2024
Chlorbenzener
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 g/l 28/02 2024
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66