Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 159.892 (mejeriet)

Analyser for DGU 159.892 (mejeriet)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 11/03 2020 0,190
Anioner, total 4,42 meq/l 07/06 2004
Calcium (Ca) 62,0 mg/l 11/03 2020 58,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/03 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 11/03 2020 21,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 11/03 2020 0,110
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 219 >= 100 mg/l 11/03 2020 221
Hrdhed, total 11,0 grader dH 31/05 2005 10,0
Inddampningsrest 250 mg/l 07/11 2017 240
Kalium 1,80 mg/l 11/03 2020 1,70
Kationer, total 4,25 meq/l 07/06 2004
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 <= 250 mS/m 11/03 2020 42,0
Magnesium (Mg) 6,10 mg/l 11/03 2020 6,40
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 11/03 2020 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/03 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/03 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,660 <= 4,00 mg/l 11/03 2020 0,610
Oxygen/Iltindhold 1,40 mg/l 11/03 2020 0,600
pH 7,40 >= 7,00 pH 11/03 2020 7,40
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 11/03 2020 0,140
Sulfat (SO4) 4,60 <= 250 mg/l 11/03 2020 4,50
Temperatur 9,30 grader C 11/03 2020 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,910 <= 0,200 mg/l 11/03 2020 0,890
Mangan (Mn) 0,110 <= 0,050 mg/l 11/03 2020 0,160
Farve Rdlig 07/06 2004 Ikke oplyst
Smag Bitter 07/06 2004 Ikke oplyst
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 11/03 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/03 2020 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 11/03 2020 < 0,030
Barium (Ba) 28,0 g/l 11/03 2020 25,0
Bor (B) 43,0 <= 1000 g/l 11/03 2020 73,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/03 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 11/03 2020 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/05 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/03 2020
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 11/03 2020
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/03 2020 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/04 2016
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/04 2016
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/03 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.
Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66