Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 159.321 (reserve)

Analyser for DGU 159.321 (reserve)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 6,00 mg/l 03/05 2021 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,065 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 0,065
Calcium (Ca) 66,0 mg/l 03/05 2021 63,0
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 03/05 2021 25,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 03/05 2021 0,220
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 171 >= 100 mg/l 03/05 2021 169
Hrdhed, total 12,0 grader dH 31/05 2005
Inddampningsrest 330 mg/l 07/11 2017 300
Kalium 1,20 mg/l 03/05 2021 0,940
Konduktivitet (ledningsevne) 41,0 <= 250 mS/m 03/05 2021 41,0
Magnesium (Mg) 3,80 mg/l 03/05 2021 3,60
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 03/05 2021 11,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 03/05 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/05 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,810 <= 4,00 mg/l 03/05 2021 0,930
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 03/05 2021 1,50
pH 7,60 >= 7,00 pH 03/05 2021 7,60
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 03/05 2021 0,120
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 03/05 2021 54,0
Temperatur 9,10 grader C 03/05 2021 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,20 <= 0,200 mg/l 03/05 2021 2,10
Mangan (Mn) 0,450 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 0,400
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,025 <= 0,100 g/l 03/05 2021 0,027
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/05 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/05 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,074 <= 5,00 g/l 03/05 2021 0,050
Barium (Ba) 83,0 g/l 03/05 2021 81,0
Bor (B) 7,50 <= 1000 g/l 03/05 2021 10,0
Kobolt (Co) 0,056 < 5,00 g/l 03/05 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 g/l 03/05 2021 0,120
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/05 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol 0,030 < 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 03/05 2021 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 09/05 2001
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 03/05 2021 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/04 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/04 2016
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/04 2016
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/05 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66