Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 159.1256 (ny)

Analyser for DGU 159.1256 (ny)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 8,00 mg/l 15/09 2022 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 15/09 2022 0,200
Calcium (Ca) 74,0 mg/l 15/09 2022 57,0
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 15/09 2022 22,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 15/09 2022 0,110
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 217 >= 100 mg/l 15/09 2022 220
Hrdhed, total 9,00 grader dH 27/10 2005
Inddampningsrest 240 mg/l 07/11 2017 250
Kalium 2,10 mg/l 15/09 2022 1,80
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 <= 250 mS/m 15/09 2022 42,0
Magnesium (Mg) 7,60 mg/l 15/09 2022 6,20
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 15/09 2022 16,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 15/09 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 15/09 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,690 <= 4,00 mg/l 15/09 2022 0,620
Oxygen/Iltindhold 0,900 >= 5,00 mg/l 15/09 2022 0,300
pH 7,50 >= 7,00 pH 15/09 2022 7,40
Phosphor, total-P 0,150 <= 0,150 mg/l 15/09 2022 0,140
Sulfat (SO4) 5,90 <= 250 mg/l 15/09 2022 4,40
Temperatur 9,70 grader C 15/09 2022 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,10 <= 0,200 mg/l 15/09 2022 0,970
Mangan (Mn) 0,190 <= 0,050 mg/l 15/09 2022 0,160
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/01 2006 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/01 2006
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 16/01 2006 500
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/01 2006 42,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 15/09 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 15/09 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 15/09 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2005
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 15/09 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/09 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 15/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 15/09 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 15/09 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 15/09 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 15/09 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 15/09 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 15/09 2022 < 0,030
Barium (Ba) 27,0 g/l 15/09 2022 27,0
Bor (B) 57,0 <= 1000 g/l 15/09 2022 73,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 15/09 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 15/09 2022 0,110
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/10 2005
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/09 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 15/09 2022
Gasser
Methan 0,015 <= 0,010 mg/l 15/09 2022
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/09 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/09 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66