Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail

DGU nr. 163.160 - Boring 1

Analyser for DGU nr. 163.160 - Boring 1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 08/06 2020 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,770 <= 0,050 mg/l 08/06 2020 0,710
Anioner, total 13,0 meq/l 16/11 2011
Calcium (Ca) 110 mg/l 08/06 2020 94,0
Chlorid (Cl) 270 <= 250 mg/l 11/10 2023 270
Farvetal-Pt 7,10 <= 15,0 mg Pt/l 13/02 2007
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 08/06 2020 0,330
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 319 >= 100 mg/l 08/06 2020 320
Hrdhed, total 18,0 grader dH 21/04 2004 17,5
Inddampningsrest 810 mg/l 17/10 2016 750
Kalium 4,70 mg/l 08/06 2020 4,40
Kationer, total 13,0 meq/l 16/11 2011
Konduktivitet (ledningsevne) 120 <= 250 mS/m 08/06 2020 140
Magnesium (Mg) 17,0 mg/l 08/06 2020 15,0
Natrium (Na) 170 <= 175 mg/l 08/06 2020 160
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/06 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/06 2020 0,003
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 08/06 2020 2,00
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 08/06 2020 0,100
pH 7,60 >= 7,00 pH 08/06 2020 7,40
Phosphor, total-P 0,097 <= 0,150 mg/l 08/06 2020 0,120
Redoxpotentiale -83 mV 16/11 2011
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 08/06 2020 28,0
Temperatur 11,3 grader C 08/06 2020 11,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,80 <= 0,200 mg/l 08/06 2020 1,60
Mangan (Mn) 0,190 <= 0,050 mg/l 08/06 2020 0,170
Farve Udefineret 16/11 2011 Ikke oplyst
Smag Muggen 16/11 2011 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2015
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2015
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/06 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/06 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 08/06 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 08/06 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 08/06 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2004 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,027 <= 0,100 μg/l 11/10 2023 0,013
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,028 <= 0,100 g/l 11/10 2023 0,029
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,091 <= 5,00 g/l 08/06 2020 0,077
Barium (Ba) 250 g/l 08/06 2020 250
Bly (Pb) 0,032 <= 5,00 g/l 30/04 2001
Bor (B) 150 <= 1000 g/l 08/06 2020 160
Bromid 270 g/l 30/04 2001
Cadmium (Cd) 0,002 <= 3,00 g/l 30/04 2001
Kobolt (Co) 0,089 < 5,00 g/l 08/06 2020 0,088
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 g/l 08/06 2020 0,600
Zink (Zn) 14,0 <= 3000 g/l 30/04 2001
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2011 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 14/12 1994
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/06 2020 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 14/12 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 14/12 1994
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 29/05 2013 < 0,020
Benzin < 50,0 g/l 14/12 1994
Dieselolie < 100 g/l 14/12 1994
Ethylbenzen < 0,020 g/l 29/05 2013 < 0,050
M+P-xylen < 0,020 g/l 29/05 2013 < 0,050
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 29/05 2013 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 29/05 2013 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 29/05 2013 < 0,050
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 30/04 2001
Toluen < 0,020 g/l 29/05 2013 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/11 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 29/05 2013 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 16/11 2011 < 50,0
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/05 2013 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/05 2013 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 50,0 <= 1,00 g/l 14/12 1994
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/05 2013 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/05 2013 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 5,00 g/l 14/12 1994
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 14/12 1994
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 16/11 2011 < 0,010
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/05 2013 < 0,020
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 30/04 2001 < 0,020
Methan 0,032 <= 0,010 mg/l 17/10 2016 0,034
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 17/10 2016 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 11/10 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 30/04 2001
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 30/04 2001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,010 g/l 30/04 2001
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 30/04 2001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 30/04 2001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 16/11 2011
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/06 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66