Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail

Assensvejens Vandvrk

Analyser for Assensvejens Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/10 2023 0,013
Calcium (Ca) 100 mg/l 11/10 2023 100
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 18/10 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 260 <= 250 mg/l 29/01 2024 230
Farvetal-Pt 5,10 <= 15,0 mg Pt/l 18/10 2017 5,80
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 18/10 2017 0,320
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 302 >= 100 mg/l 18/10 2017 313
Hrdhed, total 17,0 grader dH 11/10 2023 17,0
Inddampningsrest 660 mg/l 18/10 2017 720
Ionbalance 0,000 % 09/10 2003 0,000
Kalium 4,30 mg/l 18/10 2017 4,60
Konduktivitet (ledningsevne) 120 <= 250 mS/m 11/10 2023 120
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 11/10 2023 15,0
Natrium (Na) 130 <= 175 mg/l 18/10 2017 120
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 11/10 2023 2,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/10 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 11/10 2023 1,70
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 11/10 2023 9,90
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/10 2023 7,60
Phosphor, total-P 0,026 <= 0,150 mg/l 18/10 2017 0,033
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 18/10 2017 33,0
Temperatur 12,9 grader C 11/10 2023 10,8
Turbiditet 0,390 <= 1,00 FTU 18/10 2017 0,380
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 11/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/10 2023 < 0,002
Farve Ingen 05/04 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 05/04 2017 Ingen lugt
Smag Normal 05/04 2017 Normal
Syn Klar 05/04 2017 Klar
Mikrobiologiske
Clostridium perfringens < 2,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/02 2007
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 29/01 2024 2,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 18/10 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/06 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 18/10 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,019 <= 0,100 μg/l 11/10 2023
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,013 <= 0,100 g/l 11/10 2023 0,021
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 4,70 <= 200 g/l 20/09 2021 2,20
Arsen (As) 0,140 <= 5,00 g/l 11/10 2023 0,160
Bly (Pb) 0,210 <= 5,00 g/l 20/09 2021 0,160
Bor (B) 120 <= 1000 g/l 18/10 2017 130
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 20/09 2021 < 0,003
Chrom (Cr) 0,044 <= 25,0 g/l 20/09 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 16,0 <= 2000 g/l 20/09 2021 26,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 18/10 2017 0,060
Nikkel (Ni) 0,710 <= 20,0 g/l 11/10 2023 1,10
Zink (Zn) 9,60 <= 3000 g/l 20/09 2021 13,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/12 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/10 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 18/10 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 18/10 2017 < 0,020
MTBE < 0,050 <= 5,00 g/l 17/10 2016 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 18/10 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 18/10 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 18/10 2017 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/10 2016
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 25/10 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2017 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 18/10 2017 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 18/10 2017 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 05/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 05/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023 < 0,001
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Chlorid (Cl)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66