Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail

Ledningsnet Assensvejens

Analyser for Ledningsnet Assensvejens

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 01/02 2000
Chlorid (Cl) 220 <= 250 mg/l 10/01 2018 200
Konduktivitet (ledningsevne) 130 <= 250 mS/m 10/01 2018 120
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 01/02 2000
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/10 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 10/01 2018 9,80
pH 7,90 >= 7,00 pH 10/01 2018 7,60
Temperatur 7,50 grader C 10/01 2018 14,2
Turbiditet 0,240 <= 1,00 FTU 12/01 2016
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/02 2000
Farve Ingen 08/08 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 08/08 2017 Ingen lugt
Smag Normal 08/08 2017 Normal
Syn Klar 08/08 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 11/10 2023 5,00
Kimtal 37 grader 13,0 antal/ml 19/11 2013 160
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Diuron < 0,010 g/l 18/03 1998
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 1998
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 4,70 <= 200 g/l 20/09 2021 2,20
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 g/l 20/09 2021 0,120
Bly (Pb) 0,210 <= 5,00 g/l 20/09 2021 0,160
Bor (B) 120 <= 1000 g/l 18/10 2017 130
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 20/09 2021 < 0,003
Chrom (Cr) 0,044 <= 25,0 g/l 20/09 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 16,0 <= 2000 g/l 20/09 2021 26,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 18/10 2017 0,060
Nikkel (Ni) 0,340 <= 20,0 g/l 20/09 2021 0,180
Zink (Zn) 9,60 <= 3000 g/l 20/09 2021 13,0
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 g/l 18/03 1998
Ethylbenzen < 0,100 g/l 18/03 1998
M+P-xylen < 0,100 g/l 18/03 1998
Naphtalen < 0,100 g/l 18/03 1998
O-xylen < 0,100 g/l 18/03 1998
Toluen < 0,100 g/l 18/03 1998
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Chlorid (Cl)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66