Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail

FF Vand

Analyser for FF Vand

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Chlorid (Cl) 76,0 <= 250 mg/l 11/10 2023 80,0
Konduktivitet (ledningsevne) 81,0 <= 250 mS/m 08/09 2015 74,0
Temperatur 9,50 grader C 11/12 2008
Pesticider og nedbrydningsprodukter
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/10 2023
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2023
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Chlorid (Cl)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66