Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/01 2023 0,037
Chlorid (Cl) 230 <= 250 mg/l 11/10 2023 220
Farvetal-Pt 4,90 <= 15,0 mg Pt/l 11/10 2023 4,80
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 11/01 2023 0,370
Konduktivitet (ledningsevne) 120 <= 250 mS/m 11/10 2023 120
Natrium (Na) 150 <= 175 mg/l 11/01 2023 140
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 11/01 2023 2,10
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/01 2023 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 11/01 2023 1,50
pH 7,70 >= 7,00 pH 11/10 2023 7,70
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 11/01 2023 30,0
Temperatur 16,6 grader C 11/10 2023 14,0
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 11/10 2023 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 11/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/01 2023 < 0,002
Lugt Ingen lugt 21/09 2022 Ingen lugt
Smag Normal 21/09 2022 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 11/10 2023 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 11/01 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 11/01 2023 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,020 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 11/01 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 11/01 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 05/01 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,012 <= 0,100 μg/l 11/01 2023 0,021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 11/01 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,013 <= 0,100 g/l 11/01 2023 0,018
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,50 <= 200 g/l 11/01 2023 8,40
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 11/01 2023 < 0,200
Arsen (As) 0,065 <= 5,00 g/l 11/01 2023 0,120
Bly (Pb) 0,390 <= 5,00 g/l 11/01 2023 0,044
Bor (B) 140 <= 1000 g/l 11/01 2023 150
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 11/01 2023 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 11/01 2023 0,054
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 11/01 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 24,0 <= 2000 g/l 11/01 2023 1,90
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/01 2023 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,840 <= 20,0 g/l 11/01 2023 0,150
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 11/01 2023 < 0,050
Zink (Zn) 8,50 <= 3000 g/l 11/01 2023 19,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 11/01 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/01 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 11/01 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 11/01 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 11/01 2023 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 11/01 2023 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 11/01 2023 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 11/01 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Chlorid (Cl)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66