Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail

DGU nr. 163.209 - Boring 3

Analyser for DGU nr. 163.209 - Boring 3

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 5,37 meq/l 12/03 1982
Ammonium (NH4) 0,620 <= 0,050 mg/l 30/03 2022 0,710
Calcium (Ca) 100 mg/l 30/03 2022 87,0
Carbondioxid, aggr. 5,00 mg/l 30/03 2022 < 5,00
Chlorid (Cl) 290 <= 250 mg/l 11/10 2023 310
Farvetal-Pt 15,0 <= 15,0 mg Pt/l 13/02 2007
Fluorid (F) 0,380 <= 1,50 mg/l 30/03 2022 0,360
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 321 >= 100 mg/l 30/03 2022 323
Hrdhed, total 17,4 grader dH 25/01 1995 17,6
Inddampningsrest 820 mg/l 13/05 2014 790
Ionbalance 0,000 % 17/04 2002
Kalium 5,60 mg/l 30/03 2022 6,40
Konduktivitet (ledningsevne) 130 <= 250 mS/m 30/03 2022 150
Magnesium (Mg) 18,0 mg/l 30/03 2022 18,0
Natrium (Na) 170 <= 175 mg/l 30/03 2022 180
Nitrat (NO3) 0,480 <= 50,0 mg/l 30/03 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 30/03 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 30/03 2022 2,10
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 30/03 2022 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 30/03 2022 7,30
Phosphor, total-P 0,100 <= 0,150 mg/l 30/03 2022 0,092
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 30/03 2022 20,0
Temperatur 11,3 grader C 30/03 2022 11,4
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,60 <= 0,200 mg/l 30/03 2022 1,40
Mangan (Mn) 0,160 <= 0,050 mg/l 30/03 2022 0,160
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2015 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2015 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 25/02 1982
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2022
Alachlor 0,005 < 0,010 g/l 17/11 1993
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 30/03 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 30/03 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 30/03 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 30/03 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 30/03 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/04 2002
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Metazachlor 0,005 <= 0,010 g/l 17/11 1993
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,022 <= 0,100 μg/l 11/10 2023 0,030
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 13/05 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,025 <= 0,100 g/l 11/10 2023 0,030
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,170 <= 5,00 g/l 30/03 2022 0,210
Barium (Ba) 250 g/l 30/03 2022 270
Bor (B) 180 <= 1000 g/l 30/03 2022 280
Kobolt (Co) 0,062 < 5,00 g/l 30/03 2022 0,110
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 g/l 30/03 2022 0,700
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/04 2002 < 0,050
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 14/12 1994
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2022 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 14/12 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 14/12 1994
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/11 2015 < 0,050
Benzin < 50,0 g/l 14/12 1994
Dieselolie < 100 g/l 14/12 1994
Ethylbenzen < 0,020 g/l 02/11 2015 < 0,050
famfur < 100 14/12 1994
M+P-xylen < 0,020 g/l 02/11 2015 < 0,050
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 02/11 2015 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 02/11 2015 < 0,050
O-xylen < 0,020 g/l 02/11 2015 < 0,050
Toluen < 0,020 g/l 02/11 2015 < 0,050
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2015 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2015 < 50,0
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2015 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2015 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 50,0 <= 1,00 g/l 14/12 1994
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2015 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2015 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 5,00 g/l 14/12 1994
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 14/12 1994
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2015 < 0,020
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 28/02 2000
Methan 0,025 <= 0,010 mg/l 13/05 2014
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 13/05 2014 < 0,050
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 11/10 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 11/10 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 11/10 2023
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 30/03 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Chlorid (Cl)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Kildevej 13 , 5600 Fborg
Kontaktperson
Helge Rosendahl
Telefon
40111600
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66