Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

Produktion - Tuborgvej 58B

Analyser for Produktion - Tuborgvej 58B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/09 2023 < 0,020
Calcium (Ca) 92,0 mg/l 14/01 2019 91,0
Carbondioxid, aggr. < 0,300 mg/l 19/03 2018 < 2,00
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 40,0
Farvetal-Pt 4,60 <= 15,0 mg Pt/l 21/10 2019 4,90
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 08/01 2018 0,220
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 326 >= 100 mg/l 31/07 2017 313
Hrdhed, total 16,0 grader dH 14/01 2019 16,0
Inddampningsrest 410 mg/l 31/07 2017 420
Kalium 4,40 mg/l 31/07 2017 4,20
Konduktivitet (ledningsevne) 65,9 <= 250 mS/m 11/09 2023 66,4
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 14/01 2019 13,0
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 31/07 2017 30,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 14/01 2019 1,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 14/01 2019 1,50
Oxygen/Iltindhold 7,10 mg/l 11/09 2023 8,80
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/09 2023 7,60
Phosphor, total-P 0,016 <= 0,150 mg/l 08/01 2018 0,016
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 38,0
Temperatur 13,0 grader C 11/09 2023 13,7
Turbiditet 0,170 <= 1,00 FTU 21/10 2019 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 11/09 2023 0,180
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/09 2023 0,002
Farve Ingen 11/09 2023 Ingen
Lugt Ingen lugt 11/09 2023 Ingen lugt
Smag Normal 11/09 2023 Normal
Syn Klar 11/09 2023 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 11/09 2023 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/09 2023 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 31/07 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,260 <= 5,00 g/l 12/09 2022 0,170
Bor (B) 83,0 <= 1000 g/l 19/03 2018 75,0
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 g/l 19/03 2018 < 0,300
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 11/09 2023 < 0,030
Strontium 466 g/l 19/03 2018 370
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/06 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/07 2013 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 31/07 2017 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 31/07 2017 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66