Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

B2 - DGU 197.488 (Kols kildeplads)

Analyser for B2 - DGU 197.488 (Kols kildeplads)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,780 <= 0,050 mg/l 13/03 2017 0,620
Calcium (Ca) 88,0 mg/l 13/03 2017 86,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 13/03 2017 < 2,00
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 13/03 2017 36,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 13/03 2017 0,240
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 318 >= 100 mg/l 13/03 2017 314
Hrdhed, total 15,0 grader dH 13/03 2017 15,7
Inddampningsrest 405 mg/l 13/03 2017 410
Kalium 4,70 mg/l 13/03 2017 5,10
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 >= 30,0 mS/m 13/03 2017 65,9
Magnesium (Mg) 136 mg/l 13/03 2017 16,0
Natrium (Na) 33,0 <= 175 mg/l 13/03 2017 31,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 13/03 2017 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 13/03 2017 0,011
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 13/03 2017 1,00
Oxygen/Iltindhold < 0,200 mg/l 07/05 2013 0,700
pH 7,50 >= 7,00 pH 13/03 2017 7,20
Phosphor, total-P 0,120 <= 0,150 mg/l 13/03 2017 0,080
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 13/03 2017 35,0
Temperatur 8,70 grader C 19/08 2019 7,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,40 <= 0,200 mg/l 13/03 2017 1,60
Mangan (Mn) 0,150 <= 0,050 mg/l 13/03 2017 0,170
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2013
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2013
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2013
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2013
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2013
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/10 2001
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2013
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,260 <= 5,00 g/l 13/03 2017 0,240
Barium (Ba) 59,0 g/l 13/03 2017 61,0
Bor (B) 81,0 <= 1000 g/l 13/03 2017 67,0
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 g/l 13/03 2017 0,400
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 g/l 13/03 2017 4,00
Strontium 405 g/l 13/03 2017 415
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/03 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 13/03 2017 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 13/03 2017 < 0,050
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66