Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

Produktion - Kalundborgvej

Analyser for Produktion - Kalundborgvej

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 14/11 2022 < 0,020
Konduktivitet (ledningsevne) 61,5 >= 30,0 mS/m 14/11 2022 76,7
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 14/11 2022 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 14/11 2022 9,00
pH 7,60 >= 7,00 pH 14/11 2022 7,50
Temperatur 10,1 grader C 14/11 2022 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 14/11 2022 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 14/11 2022 0,005
Farve Ingen 14/11 2022 Ingen
Lugt Ingen lugt 14/11 2022 Andet
Smag Normal 14/11 2022 Normal
Syn Klar 14/11 2022 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 43,0 < 200 antal/ml 14/11 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 14/11 2022 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 17/05 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66