Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

B4 - DGU 197.440 (Lammefjorden)

Analyser for B4 - DGU 197.440 (Lammefjorden)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 6,15 meq/l 28/09 1979
Ammonium (NH4) 1,40 <= 0,050 mg/l 09/08 2021 1,30
Calcium (Ca) 84,0 mg/l 09/08 2021 82,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 09/08 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 54,0 <= 250 mg/l 09/08 2021 53,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 09/08 2021 0,330
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 375 >= 100 mg/l 09/08 2021 373
Hrdhed, total 15,0 grader dH 09/08 2021 15,0
Inddampningsrest 460 mg/l 17/06 2015 455
Kalium 5,90 mg/l 09/08 2021 5,60
Konduktivitet (ledningsevne) 78,0 >= 30,0 mS/m 09/08 2021 75,7
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 09/08 2021 14,0
Natrium (Na) 56,0 <= 175 mg/l 09/08 2021 58,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/08 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/08 2021 < 0,002
NVOC - org.carbon (C) 3,10 <= 4,00 mg/l 09/08 2021 3,30
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 09/08 2021 < 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 09/08 2021 7,90
Phosphor, total-P 0,630 <= 0,150 mg/l 09/08 2021 0,160
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 29,0 mg/l 09/08 2021
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 09/08 2021 22,0
Temperatur 9,70 grader C 09/08 2021 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,50 <= 0,200 mg/l 09/08 2021 1,70
Mangan (Mn) 0,110 <= 0,050 mg/l 09/08 2021 0,100
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/08 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 09/08 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,240 <= 5,00 g/l 09/08 2021 0,260
Barium (Ba) 74,0 g/l 09/08 2021 70,0
Bor (B) 195 <= 1000 g/l 09/08 2021 160
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 g/l 09/08 2021 < 0,300
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 g/l 09/08 2021 4,20
Strontium 610 g/l 09/08 2021 600
Zink (Zn) < 0,050 <= 3000 g/l 09/08 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2007 < 0,010
Gasser
Methan 0,020 <= 0,010 mg/l 09/08 2021 0,020
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/08 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/08 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66