Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

Ledningsnet Tuborgvej 38B

Analyser for Ledningsnet Tuborgvej 38B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/07 2019
Farvetal-Pt 4,70 <= 15,0 mg Pt/l 24/10 2022 3,80
Konduktivitet (ledningsevne) 59,1 >= 30,0 mS/m 24/10 2022 62,2
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/04 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,50 mg/l 24/10 2022 7,80
pH 7,50 >= 7,00 pH 24/10 2022 7,50
Temperatur 13,2 grader C 24/10 2022 14,3
Turbiditet 0,260 <= 1,00 FTU 24/10 2022 0,280
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 24/10 2022 < 0,010
Farve Ingen 24/10 2022 Ingen
Lugt Ingen lugt 24/10 2022 Ingen lugt
Smag Normal 24/10 2022 Normal
Syn Klar 24/10 2022 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/10 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/10 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 24/10 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/04 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66