Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

B3 - DGU 155.762

Analyser for B3 - DGU 155.762

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,330 <= 0,050 mg/l 09/11 2020 0,260
Calcium (Ca) 100 mg/l 09/11 2020 100
Carbondioxid, aggr. 5,00 mg/l 09/11 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 09/11 2020 29,0
Farvetal-Pt 20,0 <= 15,0 mg Pt/l 16/08 1989
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 09/11 2020 0,260
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 288 >= 100 mg/l 09/11 2020 286
Hrdhed, total 16,0 grader dH 16/03 2004 16,1
Inddampningsrest 420 mg/l 12/12 2016 400
Kalium 2,50 mg/l 09/11 2020 2,50
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 >= 30,0 mS/m 09/11 2020 64,0
Magnesium (Mg) 7,80 mg/l 09/11 2020 8,30
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 09/11 2020 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/11 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/11 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 09/11 2020 1,40
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 09/11 2020 0,300
pH 7,40 >= 7,00 pH 09/11 2020 7,30
Phosphor, total-P 0,071 <= 0,150 mg/l 09/11 2020 0,088
Sulfat (SO4) 61,0 <= 250 mg/l 09/11 2020 64,0
Temperatur 9,20 grader C 09/11 2020 9,20
Turbiditet 2,50 <= 1,00 FTU 16/08 1989
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,20 <= 0,200 mg/l 09/11 2020 1,30
Mangan (Mn) 0,200 <= 0,050 mg/l 09/11 2020 0,220
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 1997 < 1,00
E.coli 3,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 1989
Kimtal 37 grader 37,0 antal/ml 07/12 1997 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020
Aldicarb < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 1996
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,020
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020
Clopyralid < 0,050 07/11 1994
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,032 <= 0,100 g/l 14/02 2022 0,037
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 1996
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/03 2004 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,130 <= 0,100 μg/l 14/02 2022 0,110
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,110 < 9,00 μg/l 08/02 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,50 <= 5,00 g/l 09/11 2020 2,70
Barium (Ba) 150 g/l 09/11 2020 180
Bor (B) 35,0 <= 1000 g/l 09/11 2020 39,0
Kobolt (Co) 0,070 < 5,00 g/l 09/11 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 g/l 09/11 2020 0,300
Zink (Zn) 0,110 <= 3000 g/l 08/02 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/03 2004 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/11 1994
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/11 2020 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/11 1994
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/11 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/12 2008 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/11 1994
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/12 2016 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/12 2016 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 16/03 2004 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 12/12 2016 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/12 2016 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 12/12 2016 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 07/11 1994
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/12 2016 < 0,020
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 20/12 1999
Methan 0,024 <= 0,010 mg/l 09/11 2020
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/11 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/11 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/07-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66