Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Espe vandvrk

Analyser for Espe vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 25/07 2022 < 0,005
Calcium (Ca) 110 mg/l 06/12 2021 110
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 10/12 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 25/07 2022 31,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 06/12 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 25/07 2022 3,20
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 25/07 2022 0,290
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 289 >= 100 mg/l 10/12 2018 272
Hrdhed, total 17,0 grader dH 06/12 2021 17,0
Inddampningsrest 420 mg/l 10/12 2018 400
Ionbalance 0,000 % 13/11 2002 0,000
Kalium 2,50 mg/l 10/12 2018 2,50
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 25/07 2022 60,0
Magnesium (Mg) 8,60 mg/l 06/12 2021 8,70
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 25/07 2022 16,0
Nitrat (NO3) 0,760 <= 50,0 mg/l 25/07 2022 0,860
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 25/07 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 25/07 2022 1,30
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 25/07 2022 10,3
pH 7,20 >= 7,00 pH 25/07 2022 7,00
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 10/12 2018 < 0,010
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 25/07 2022 66,0
Temperatur 21,8 grader C 25/07 2022 14,8
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 25/07 2022 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/07 2022 0,011
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 25/07 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/07 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/07 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 25/07 2022 15,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/12 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/12 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 06/12 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2017 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,027 <= 0,100 g/l 06/12 2021 0,026
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 06/12 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 06/12 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 06/12 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 06/12 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,110 <= 0,100 μg/l 06/12 2021 0,076
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,110 < 9,00 μg/l 25/07 2022 0,140
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 06/12 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/12 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/12 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 4,80 <= 200 g/l 06/12 2021 3,80
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 06/12 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,820 <= 5,00 g/l 06/12 2021 0,890
Barium (Ba) 140 g/l 10/12 2018 140
Bly (Pb) 0,100 <= 5,00 g/l 06/12 2021 0,092
Bor (B) 44,0 <= 1000 g/l 06/12 2021 41,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 06/12 2021 < 0,003
Chrom (Cr) 0,044 <= 50,0 g/l 06/12 2021 0,035
Kobber (Cu) 0,160 <= 2000 g/l 06/12 2021 0,300
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 06/12 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 g/l 06/12 2021 0,330
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 06/12 2021 < 0,050
Zink (Zn) 0,160 <= 3000 g/l 26/01 2022 4,10
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/06 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 10/12 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 10/12 2018 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 17/12 2008 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 10/12 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 10/12 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 10/12 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/12 2018 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 06/12 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 06/12 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 06/12 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 06/12 2021 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 06/12 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/12 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/07-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66