Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

B2 - DGU 155.757

Analyser for B2 - DGU 155.757

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,260 <= 0,050 mg/l 18/11 2019 0,250
Calcium (Ca) 100 mg/l 18/11 2019 100
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 18/11 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 18/11 2019 29,0
Farvetal-Pt 18,0 <= 15,0 mg Pt/l 12/12 1988 110
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 18/11 2019 0,220
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 286 >= 100 mg/l 18/11 2019 285
Hrdhed, total 16,1 grader dH 26/02 2007 17,0
Inddampningsrest 430 mg/l 17/11 2014 410
Ionbalance 1,70 % 26/02 2007 0,000
Kalium 2,40 mg/l 18/11 2019 2,40
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 >= 30,0 mS/m 18/11 2019 63,0
Magnesium (Mg) 8,00 mg/l 18/11 2019 8,00
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 18/11 2019 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 18/11 2019 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 18/11 2019 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 18/11 2019 1,60
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 18/11 2019 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 18/11 2019 7,40
Phosphor, total-P 0,080 <= 0,150 mg/l 18/11 2019 0,084
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 18/11 2019 65,0
Temperatur 9,40 grader C 18/11 2019 9,10
Turbiditet 3,30 <= 1,00 FTU 12/12 1988 1,26
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,20 <= 0,200 mg/l 18/11 2019 1,20
Mangan (Mn) 0,210 <= 0,050 mg/l 18/11 2019 0,210
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 1988
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 1988
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 12/12 1988
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Clopyralid < 0,050 07/11 1994
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,041 <= 0,100 g/l 08/08 2022 0,034
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,095 <= 0,100 μg/l 08/08 2022 0,120
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2007 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,070 < 9,00 μg/l 08/02 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,70 <= 5,00 g/l 18/11 2019 2,40
Barium (Ba) 160 g/l 18/11 2019 150
Bor (B) 37,0 <= 1000 g/l 18/11 2019 37,0
Bromid 67,0 g/l 14/01 2002
Kobolt (Co) 0,065 < 5,00 g/l 18/11 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 g/l 18/11 2019 0,220
Zink (Zn) 0,070 <= 3000 g/l 08/02 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/06 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/11 1994
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/11 2019 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/11 1994
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/11 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/11 1994
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/11 1994
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 17/11 2014
Ethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2014
M+P-xylen < 0,020 g/l 17/11 2014
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 14/01 2002
Naphtalen < 0,020 g/l 17/11 2014
O-xylen < 0,020 g/l 17/11 2014
Toluen < 0,020 g/l 17/11 2014
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 17/11 2014
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/11 2014 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/11 2014
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/11 2014
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/11 2014
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/11 2014
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 07/11 1994
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/11 2014
Gasser
Methan 0,026 <= 0,010 mg/l 18/11 2019
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 18/11 2019 < 0,050
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/11 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/08-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66