Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

B1 - DGU 155.755

Analyser for B1 - DGU 155.755

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,250 <= 0,050 mg/l 08/11 2021 0,260
Anioner, total 7,10 meq/l 07/12 2011
Calcium (Ca) 100 mg/l 08/11 2021 110
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 08/11 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 08/11 2021 33,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 08/11 2021 0,260
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 299 >= 100 mg/l 08/11 2021 285
Inddampningsrest 410 mg/l 23/10 2017 420
Ionbalance 0,000 % 21/01 2002
Kalium 2,60 mg/l 08/11 2021 2,50
Kationer, total 7,40 meq/l 07/12 2011
Konduktivitet (ledningsevne) 62,0 >= 30,0 mS/m 08/11 2021 68,0
Magnesium (Mg) 8,20 mg/l 08/11 2021 8,70
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 08/11 2021 16,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/11 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/11 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 08/11 2021 1,40
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 08/11 2021 0,200
pH 7,30 >= 7,00 pH 08/11 2021 7,30
Phosphor, total-P 0,082 <= 0,150 mg/l 08/11 2021 0,120
Redoxpotentiale -23 mV 07/12 2011
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 08/11 2021
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 08/11 2021 65,0
Temperatur 9,40 grader C 08/11 2021 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,40 <= 0,200 mg/l 08/11 2021 1,40
Mangan (Mn) 0,230 <= 0,050 mg/l 08/11 2021 0,230
Farve Brunlig 07/12 2011 Ikke oplyst
Smag Udefineret 07/12 2011 Ikke oplyst
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/11 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,018 <= 0,100 g/l 14/02 2022 0,012
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2002 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 08/11 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,087 <= 0,100 μg/l 14/02 2022 0,066
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,110 < 9,00 μg/l 08/02 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 08/11 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 11/12 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/11 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/11 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,100 <= 200 g/l 07/12 2011
Arsen (As) 2,80 <= 5,00 g/l 08/11 2021 2,70
Barium (Ba) 170 g/l 08/11 2021 160
Bor (B) 38,0 <= 1000 g/l 08/11 2021 45,0
Bromid 83,0 g/l 07/12 2011 60,0
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 07/12 2011
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/11 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 g/l 08/11 2021 0,250
Zink (Zn) 0,110 <= 3000 g/l 08/02 2021 0,660
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/01 2002
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/11 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2009
Gasser
Methan 0,023 <= 0,010 mg/l 08/11 2021 0,026
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/11 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/11 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/07-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66