Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet Espe

Analyser for Ledningsnet Espe

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 31,0
Farvetal-Pt 2,50 <= 15,0 mg Pt/l 06/12 2021 2,20
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 06/12 2021 0,270
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 06/12 2021 59,0
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 06/12 2021 15,0
Nitrat (NO3) 0,810 <= 50,0 mg/l 06/12 2021 0,950
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/12 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 06/12 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 06/12 2021 10,6
pH 7,50 >= 7,00 pH 06/12 2021 7,40
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 69,0
Temperatur 8,80 grader C 06/12 2021 13,8
Turbiditet 0,100 <= 1,00 FTU 06/12 2021 2,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/12 2021 0,230
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 0,093
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 18,0 < 200 antal/ml 06/12 2021 14,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,037 <= 0,100 g/l 19/09 2017 0,031
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2017 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,300 < 9,00 μg/l 06/12 2021 0,100
Uorganiske sporstoffer
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 18/01 2016 < 0,200
Arsen (As) 0,740 <= 5,00 g/l 18/01 2016 0,960
Barium (Ba) 140 g/l 18/01 2016 140
Bly (Pb) 0,052 <= 5,00 g/l 18/01 2016 0,062
Bor (B) 37,0 <= 1000 g/l 18/01 2016 46,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 18/01 2016 < 0,004
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 18/01 2016 < 0,040
Kobber (Cu) 2,00 <= 2000 g/l 18/01 2016 0,330
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 18/01 2016
Kvikslv (Hg) < 0,002 <= 1,00 g/l 18/01 2016 < 0,005
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 g/l 18/01 2016 0,400
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 18/01 2016 < 0,050
Zink (Zn) 3,30 <= 3000 g/l 18/01 2016 1,50
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/04 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/07-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66