Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugers Taphane Espe

Analyser for Forbrugers Taphane Espe

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 0,015
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 32,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 06/12 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 3,90 <= 15,0 mg Pt/l 08/11 2021 2,40
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 06/12 2021 0,260
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 >= 30,0 mS/m 08/11 2021 59,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 06/12 2021 17,0
Nitrat (NO3) 0,830 <= 50,0 mg/l 06/12 2021 1,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/12 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 06/12 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 06/12 2021 10,6
pH 7,40 >= 7,00 pH 08/11 2021 7,40
Sulfat (SO4) 66,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 69,0
Temperatur 8,80 grader C 06/12 2021 13,8
Turbiditet 0,350 <= 1,00 FTU 08/11 2021 0,660
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/11 2021 0,091
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 40,0 < 200 antal/ml 08/11 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/06 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,026 <= 0,100 g/l 07/06 2021 0,030
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 07/06 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 07/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,092 <= 0,100 μg/l 07/06 2021 0,082
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,300 < 9,00 μg/l 06/12 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 7,30 <= 200 g/l 06/12 2021 2,20
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 06/12 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,750 <= 5,00 g/l 06/12 2021 2,00
Bly (Pb) 0,095 <= 5,00 g/l 06/12 2021 0,730
Bor (B) 39,0 <= 1000 g/l 06/12 2021 52,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 06/12 2021 0,004
Chrom (Cr) 0,220 <= 50,0 g/l 06/12 2021 0,036
Kobber (Cu) 4,10 <= 2000 g/l 06/12 2021 29,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 06/12 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 06/12 2021 0,210
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 06/12 2021 < 0,050
Zink (Zn) 3,00 <= 3000 g/l 06/12 2021 32,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/06 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 06/12 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 06/12 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 06/12 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 06/12 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 06/12 2021 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 06/12 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 06/12 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/06 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/07-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66