Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 24.752 - Gttrup vv

Analyser for DGU 24.752 - Gttrup vv

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 3,37 meq/l 27/11 1991 3,80
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 11/10 2021 0,160
Anioner, total 4,60 meq/l 30/11 2009 4,80
Calcium (Ca) 83,0 mg/l 11/10 2021 48,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/10 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 11/10 2021 28,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 02/09 1998 < 2,00
Fluorid (F) 0,650 <= 1,50 mg/l 11/10 2021 0,720
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 203 >= 100 mg/l 11/10 2021 201
Hrdhed, total 11,0 grader dH 30/11 2009 10,0
Inddampningsrest 260 mg/l 29/08 2017 280
Kalium 3,40 mg/l 11/10 2021 3,30
Kationer, total 4,75 meq/l 30/11 2009 4,50
Konduktivitet (ledningsevne) 41,0 >= 30,0 mS/m 11/10 2021 37,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 11/10 2021 17,0
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 11/10 2021 19,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/10 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 11/10 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 11/10 2021 1,00
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 11/10 2021 0,300
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/10 2021 8,00
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 11/10 2021 < 0,010
Redoxpotentiale -127 mV 17/05 2006 -101
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 11/10 2021 14,0
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 11/10 2021 22,0
Temperatur 9,00 grader C 11/10 2021 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,130 <= 0,200 mg/l 11/10 2021 0,096
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/10 2021 < 0,005
Farve Grnlig 30/11 2009 Grnlig
Smag Salt 30/11 2009 Salt
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/12 2001 0,000
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 21/12 2001 0,000
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Anioniske detergenter 3,10 <= 100 g/l 02/10 2001 4,30
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,020
Clopyralid < 0,050 13/08 1991
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/08 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/10 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2009 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 2,00 <= 200 g/l 30/11 2009 < 0,070
Antimon (Sb) < 0,050 <= 5,00 g/l 02/10 2001 < 0,200
Arsen (As) 0,430 <= 5,00 g/l 11/10 2021 0,470
Barium (Ba) 16,0 g/l 11/10 2021 18,0
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 01/09 2003 < 0,020
Bor (B) 38,0 <= 1000 g/l 11/10 2021 32,0
Bromid 42,0 g/l 02/09 1998 62,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 01/09 2003 < 0,005
Chrom (Cr) 0,180 <= 50,0 g/l 12/09 2002 < 0,050
Kobber (Cu) 0,050 <= 2000 g/l 01/09 2003 0,096
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/10 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) 0,000 <= 1,00 g/l 02/09 1998 < 0,000
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 g/l 11/10 2021 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 01/09 2003 < 0,100
Strontium 1000 g/l 11/10 2021 1000
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 02/09 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 02/09 1998
Zink (Zn) 3,00 <= 3000 g/l 01/09 2003 5,90
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/02 2005 < 0,020
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/08 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/08 1991
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 13/08 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,002
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,001
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/08 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/08 1991
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 13/08 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/08 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,024
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,004
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/08 1991
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/10 2021 < 0,040
Ethylbenzen < 0,050 g/l 10/09 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,050
M-xylen < 0,022 13/08 1991
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 19/06 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,050
O-xylen < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,050
P-xylen < 0,008 13/08 1991
Toluen < 0,040 g/l 02/10 2001 < 0,050
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 01/09 2003 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,030
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,050 <= 1,00 g/l 13/08 1991
Trichloreddikesyre < 0,010 01/09 2003 < 0,010
Trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 04/09 1996 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,050
Trichlorfluormethan < 0,000 g/l 05/10 1998
Trichlortrifluorethn < 0,000 g/l 05/10 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,050
1,1-Dichlorethylen < 0,050 g/l 13/08 1991
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 04/09 1996 < 0,002
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan < 0,000 ng/l 05/10 1998
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 28/08 2013 < 0,010
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 28/08 2013 < 0,100
Phalater
Dibuthylphthalat < 0,500 02/10 2001
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium < 1,00 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 18/03 1997
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,200 < 0,500 g/l 02/10 2001 < 0,200
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/10 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66