Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 24.197

Analyser for DGU 24.197

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 2,70 meq/l 20/11 1991 3,14
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 18/04 1994 0,010
Calcium (Ca) 67,1 mg/l 18/04 1994 73,0
Carbondioxid, aggr. 0,000 mg/l 18/04 1994 0,000
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 18/04 1994 34,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 26/08 1993 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 175 >= 100 mg/l 18/04 1994 164
Hårdhed, total 11,0 grader dH 20/11 1991 12,0
Inddampningsrest 290 mg/l 18/04 1994 330
Kalium 1,13 mg/l 18/04 1994 1,24
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 >= 30,0 mS/m 18/04 1994 49,0
Magnesium (Mg) 6,60 mg/l 18/04 1994 7,90
Natrium (Na) 14,5 <= 175 mg/l 18/04 1994 18,1
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 18/04 1994 5,00
Nitrit (NO2) 0,020 <= 0,100 mg/l 18/04 1994 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 26/08 1993 0,890
Oxygen/Iltindhold 0,950 mg/l 26/08 1993 1,10
pH 7,40 >= 7,00 pH 18/04 1994 7,45
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 18/04 1994 < 0,010
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 12,0 mg/l 26/08 1993
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 18/04 1994 63,0
Temperatur 10,7 grader C 23/09 1992 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 18/04 1994 0,090
Mangan (Mn) < 0,010 <= 0,050 mg/l 18/04 1994 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 26/08 1993 0,000
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 26/08 1993 0,000
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 37,0 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 18/10 1989
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66