Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 24.779

Analyser for DGU 24.779

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 4,16 meq/l 27/11 1991 4,72
Ammonium (NH4) 0,049 <= 0,050 mg/l 24/05 2006 0,068
Anioner, total 7,00 meq/l 24/05 2006 7,07
Calcium (Ca) 100 mg/l 24/05 2006 105
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 19/11 2003 < 2,00
Chlorid (Cl) 51,0 <= 250 mg/l 24/05 2006 50,0
Cyanid, total < 2,00 < 50,0 g/l 06/10 1997 < 1,00
Fluorid (F) 0,072 <= 1,50 mg/l 24/05 2006 0,250
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 220 >= 100 mg/l 24/05 2006 220
Hrdhed, total 18,0 grader dH 27/11 1991 18,0
Inddampningsrest 326 mg/l 03/09 2002 410
Kalium 2,30 mg/l 24/05 2006 2,00
Kationer, total 7,20 meq/l 24/05 2006 7,30
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 24/05 2006 59,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 24/05 2006 11,4
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 24/05 2006 18,4
Nitrat (NO3) 3,40 <= 50,0 mg/l 24/05 2006 1,60
Nitrit (NO2) 0,037 <= 0,100 mg/l 24/05 2006 0,037
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 03/09 2002 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 0,730 mg/l 24/05 2006 0,080
pH 7,21 >= 7,00 pH 24/05 2006 7,42
Phosphor, total-P 0,014 <= 0,150 mg/l 03/09 2002 < 0,010
Redoxpotentiale -90 mV 24/05 2006 -93
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 10,0 mg/l 01/09 1998 8,90
Sulfat (SO4) 91,0 <= 250 mg/l 24/05 2006 92,0
Temperatur 9,70 grader C 24/05 2006 11,6
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,560 <= 0,200 mg/l 24/05 2006 0,960
Mangan (Mn) 0,021 <= 0,050 mg/l 24/05 2006 0,019
Farve Brunlig 24/05 2006 Brunlig
Smag Udefineret 24/05 2006 Udefineret
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Anioniske detergenter 8,10 <= 100 g/l 18/09 2001 6,50
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Clopyralid < 0,050 09/03 1992
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,030 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/09 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,100 <= 0,100 g/l 19/11 2003 0,084
4-CPP (4-chlorprop) < 0,050 <= 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,970 <= 200 g/l 19/11 2003 0,410
Antimon (Sb) 0,210 <= 5,00 g/l 18/09 2001 < 0,200
Arsen (As) 0,440 <= 5,00 g/l 19/11 2003 0,440
Barium (Ba) 30,0 g/l 19/11 2003 6,00
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 19/11 2003 0,026
Bor (B) 82,0 <= 1000 g/l 01/10 1992
Bromid 160 g/l 06/10 1997 170
Cadmium (Cd) 0,017 <= 3,00 g/l 19/11 2003 0,017
Chrom (Cr) < 0,050 <= 50,0 g/l 03/09 2002 0,120
Kobber (Cu) 0,160 <= 2000 g/l 19/11 2003 0,320
Kvikslv (Hg) 0,002 <= 1,00 g/l 06/10 1997 0,005
Nikkel (Ni) 13,0 <= 20,0 g/l 19/11 2003 3,10
Selen (Se) 0,090 <= 10,0 g/l 19/11 2003 < 0,100
Strontium 407 g/l 05/09 2000 308
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 01/09 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 01/09 1998
Zink (Zn) 130 <= 3000 g/l 19/11 2003 12,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,020
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 09/03 1992
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 09/03 1992
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 09/03 1992
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,030
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/11 2003 < 0,030
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 02/09 1996 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 09/03 1992
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 09/03 1992
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 09/03 1992
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 09/03 1992
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 09/03 1992
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,040 < 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
Ethylbenzen < 0,050 g/l 06/10 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
Naphtalen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
O-xylen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
Toluen < 0,040 g/l 18/09 2001 < 0,050
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen 0,160 <= 1,00 g/l 19/11 2003 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,030
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,050 <= 1,00 g/l 09/03 1992
Trichloreddikesyre < 0,010 19/11 2003 < 0,010
Trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 02/09 1996 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
Trichlorfluormethan 0,002 g/l 06/10 1998
Trichlortrifluorethn < 0,000 g/l 06/10 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
1,1-Dichlorethylen < 0,050 g/l 09/03 1992
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 06/10 1997 < 0,050
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,129 ng/l 06/10 1998
Methan 0,280 <= 0,010 mg/l 19/11 2003 < 0,010
Svovlbrinte 0,066 <= 0,050 mg/l 19/11 2003 < 0,010
Phalater
Dibuthylphthalat < 0,500 18/09 2001 < 0,500
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 17,0 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 17/10 1989
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,200 < 0,500 g/l 18/09 2001 < 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66