Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 24.214 - Skerping vv

Analyser for DGU 24.214 - Skerping vv

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 3,26 meq/l 20/11 1991 3,70
Ammonium (NH4) 0,060 <= 0,050 mg/l 30/08 2004 0,052
Anioner, total 7,34 meq/l 30/08 2004 6,90
Calcium (Ca) 100 mg/l 30/08 2004 92,0
Carbondioxid, aggr. 2,00 mg/l 03/10 2002 < 2,00
Chlorid (Cl) 72,0 <= 250 mg/l 30/08 2004 66,4
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 01/09 1998 < 2,00
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 30/08 2004 0,060
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 195 >= 100 mg/l 30/08 2004 197
Hrdhed, total 16,0 grader dH 20/11 1991 15,0
Inddampningsrest 476 mg/l 26/08 2003 437
Kalium 1,70 mg/l 30/08 2004 1,70
Kationer, total 6,70 meq/l 26/08 2003 6,70
Konduktivitet (ledningsevne) 69,5 >= 30,0 mS/m 30/08 2004 57,6
Magnesium (Mg) 14,8 mg/l 30/08 2004 13,0
Natrium (Na) 24,5 <= 175 mg/l 30/08 2004 23,0
Nitrat (NO3) 0,580 <= 50,0 mg/l 30/08 2004 0,920
Nitrit (NO2) 0,007 <= 0,100 mg/l 30/08 2004 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 26/08 2003 0,900
Oxygen/Iltindhold 0,530 mg/l 30/08 2004 0,320
pH 7,38 >= 7,00 pH 30/08 2004 7,43
Phosphor, total-P 0,048 <= 0,150 mg/l 26/08 2003 0,044
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 11,0 mg/l 01/09 1998 9,50
Sulfat (SO4) 89,0 <= 250 mg/l 30/08 2004 85,0
Temperatur 9,90 grader C 30/08 2004 10,2
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,570 <= 0,200 mg/l 30/08 2004 0,500
Mangan (Mn) 0,037 <= 0,050 mg/l 30/08 2004 0,035
Farve Brunlig 26/08 2003 Brunlig
Lugt Ikke oplyst 20/02 1990 Ikke oplyst
Smag Udefineret 30/08 2004 Udefineret
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 1993 0,000
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 16/08 1993 3,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Anioniske detergenter 7,80 <= 100 g/l 18/09 2001 < 2,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Clopyralid < 0,050 07/07 1994 < 0,030
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/09 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,130 <= 0,100 g/l 26/08 2003 0,210
4-CPP (4-chlorprop) < 0,050 <= 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,080 <= 200 g/l 26/08 2003 0,200
Antimon (Sb) 0,240 <= 5,00 g/l 18/09 2001 0,200
Arsen (As) 3,70 <= 5,00 g/l 26/08 2003 3,50
Barium (Ba) 6,00 g/l 26/08 2003 4,00
Bly (Pb) 0,047 <= 5,00 g/l 26/08 2003 0,058
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 03/10 2002 106
Bromid 110 g/l 01/09 1998 170
Cadmium (Cd) 0,021 <= 3,00 g/l 26/08 2003 0,028
Chrom (Cr) < 0,050 <= 50,0 g/l 03/09 2002 < 0,050
Kobber (Cu) 0,080 <= 2000 g/l 26/08 2003 0,490
Kvikslv (Hg) 0,000 <= 1,00 g/l 01/09 1998 < 0,000
Nikkel (Ni) 6,90 <= 20,0 g/l 26/08 2003 6,60
Selen (Se) 0,130 <= 10,0 g/l 26/08 2003 0,160
Strontium 219 g/l 05/09 2000 195
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 01/09 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 01/09 1998
Zink (Zn) 89,0 <= 3000 g/l 26/08 2003 32,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,020
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 1990
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 1990
2,3-Dimethylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 05/11 1990
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,030
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,030
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 02/09 1996 < 0,030
3,4-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 05/11 1990
3,5-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 05/11 1990
3-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 05/11 1990
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/07 1994 < 0,030
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/07 1994 < 0,050
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,050 < 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
Ethylbenzen < 0,050 g/l 06/10 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
M-xylen < 0,100 05/11 1990
Naphtalen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
O-xylen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
P-xylen < 0,100 05/11 1990
Toluen < 0,050 g/l 18/09 2001 < 0,050
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 26/08 2003 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,030
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,030 <= 1,00 g/l 05/11 1990
Trichloreddikesyre < 0,010 26/08 2003 < 0,010
Trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 02/09 1996 < 0,030
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
Trichlorfluormethan 0,028 g/l 06/10 1998
Trichlortrifluorethn < 0,000 g/l 06/10 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
1,1-Dichlorethylen < 0,030 g/l 05/11 1990
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 06/10 1997 < 0,050
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,130 ng/l 06/10 1998
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 01/09 1998 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 01/09 1998 < 0,010
Phalater
Dibuthylphthalat < 0,500 18/09 2001 < 0,500
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 45,0 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 18/10 1989
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,200 < 0,500 g/l 18/09 2001 < 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66