Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 24.170

Analyser for DGU 24.170

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 2,55 meq/l 20/11 1991 3,11
Ammonium (NH4) 0,060 <= 0,050 mg/l 26/08 1993 0,060
Calcium (Ca) 52,0 mg/l 26/08 1993 51,1
Carbondioxid, aggr. 0,000 mg/l 26/08 1993 0,000
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 26/08 1993 31,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 26/08 1993 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 148 >= 100 mg/l 26/08 1993 153
Hårdhed, total 8,90 grader dH 20/11 1991 8,90
Inddampningsrest 240 mg/l 26/08 1993 230
Kalium 1,04 mg/l 26/08 1993 1,01
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 >= 30,0 mS/m 26/08 1993 37,0
Magnesium (Mg) 8,10 mg/l 26/08 1993 8,00
Natrium (Na) 12,9 <= 175 mg/l 26/08 1993 12,5
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 26/08 1993 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 26/08 1993 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 0,870 <= 4,00 mg/l 26/08 1993 0,770
Oxygen/Iltindhold 0,430 mg/l 26/08 1993 0,529
pH 7,60 >= 7,00 pH 26/08 1993 7,15
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 26/08 1993 0,010
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 11,0 mg/l 26/08 1993
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 26/08 1993 25,0
Temperatur 8,70 grader C 23/09 1992 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,780 <= 0,200 mg/l 26/08 1993 0,700
Mangan (Mn) 0,030 <= 0,050 mg/l 26/08 1993 0,010
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 26/08 1993 0,020
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 26/08 1993 0,020
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 8,00 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 18/10 1989
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66