Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 24.603 - gartneri

Analyser for DGU 24.603 - gartneri

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 3,98 meq/l 20/11 1991 4,21
Ammonium (NH4) 0,029 <= 0,050 mg/l 17/05 2006 0,040
Anioner, total 7,60 meq/l 17/05 2006 7,39
Calcium (Ca) 100 mg/l 17/05 2006 110
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 26/08 2003 < 2,00
Chlorid (Cl) 60,0 <= 250 mg/l 17/05 2006 53,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 01/09 1998 < 2,00
Fluorid (F) 0,074 <= 1,50 mg/l 17/05 2006 0,240
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 252 >= 100 mg/l 17/05 2006 240
Hrdhed, total 17,0 grader dH 20/11 1991 16,0
Inddampningsrest 477 mg/l 03/09 2002 430
Kalium 1,50 mg/l 17/05 2006 1,50
Kationer, total 7,30 meq/l 17/05 2006 6,80
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 >= 30,0 mS/m 17/05 2006 61,8
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 17/05 2006 10,8
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 17/05 2006 22,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 17/05 2006 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 17/05 2006 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 03/09 2002 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 0,640 mg/l 17/05 2006 0,390
pH 7,12 >= 7,00 pH 17/05 2006 7,34
Phosphor, total-P 0,013 <= 0,150 mg/l 03/09 2002 < 0,010
Redoxpotentiale -115 mV 17/05 2006 -88
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 12,0 mg/l 01/09 1998 9,90
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 17/05 2006 91,0
Temperatur 9,10 grader C 17/05 2006 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,960 <= 0,200 mg/l 17/05 2006 0,320
Mangan (Mn) 0,013 <= 0,050 mg/l 17/05 2006 0,007
Farve Brunlig 17/05 2006 Brunlig
Smag Udefineret 17/05 2006 Udefineret
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Anioniske detergenter 9,30 <= 100 g/l 18/09 2001 < 2,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/09 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,050 <= 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,070 <= 200 g/l 26/08 2003 1,30
Antimon (Sb) 0,110 <= 5,00 g/l 18/09 2001 < 0,200
Arsen (As) 0,630 <= 5,00 g/l 26/08 2003 0,760
Barium (Ba) 17,0 g/l 26/08 2003 28,0
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 26/08 2003 0,096
Bromid 100 g/l 01/09 1998 130
Cadmium (Cd) 0,022 <= 3,00 g/l 26/08 2003 0,028
Chrom (Cr) < 0,050 <= 50,0 g/l 03/09 2002 < 0,050
Kobber (Cu) 0,050 <= 2000 g/l 26/08 2003 0,840
Kvikslv (Hg) 0,000 <= 1,00 g/l 01/09 1998 0,003
Nikkel (Ni) 4,20 <= 20,0 g/l 26/08 2003 6,10
Selen (Se) 0,090 <= 10,0 g/l 26/08 2003 < 0,100
Strontium 1200 g/l 05/09 2000 999
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 01/09 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 01/09 1998
Zink (Zn) 7,30 <= 3000 g/l 26/08 2003 28,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,030
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 26/08 2003 < 0,030
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 02/09 1996
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/10 1997 < 0,050
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,040 < 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
Ethylbenzen < 0,050 g/l 06/10 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
Naphtalen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
O-xylen < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,050
Toluen < 0,040 g/l 18/09 2001 < 0,050
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 26/08 2003 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,030
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 26/08 2003 < 0,010
Trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 02/09 1996
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2001 < 0,050
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 06/10 1997 < 0,050
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 18/09 2001 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 26/08 2003 < 0,010
Svovlbrinte 0,010 <= 0,050 mg/l 26/08 2003 0,040
Phalater
Dibuthylphthalat < 0,500 18/09 2001 < 0,500
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 28,0 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 18/10 1989
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,200 < 0,500 g/l 18/09 2001 < 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66