Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

DGU 34.3208 - B1 st

Analyser for DGU 34.3208 - B1 st

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,090 <= 0,050 mg/l 16/11 2018 0,140
Calcium (Ca) 55,0 mg/l 16/11 2018 52,1
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 16/11 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 16/11 2018 57,0
Fluorid (F) 1,00 <= 1,50 mg/l 16/11 2018 1,10
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 233 >= 100 mg/l 16/11 2018 239
Inddampningsrest 400 mg/l 11/03 2013 410
Kalium 4,81 mg/l 16/11 2018 5,49
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 16/11 2018 62,0
Magnesium (Mg) 15,6 mg/l 16/11 2018 18,8
Natrium (Na) 30,5 <= 175 mg/l 16/11 2018 37,1
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 16/11 2018 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 16/11 2018 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 16/11 2018 0,300
Oxygen/Iltindhold 1,00 mg/l 16/11 2018 0,400
pH 8,00 >= 7,00 pH 16/11 2018 7,10
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 16/11 2018 < 0,010
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 16/11 2018 44,0
Temperatur 8,60 grader C 31/01 2020 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 16/11 2018 0,017
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 16/11 2018 < 0,001
Farve Ingen 11/12 2008 Ingen
Lugt Ingen lugt 11/12 2008 Ingen lugt
Syn Klar 11/12 2008 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 < 0,010
Metribuzin 0,020 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/11 2018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,48 <= 5,00 g/l 16/11 2018 1,30
Barium (Ba) 18,0 g/l 16/11 2018 18,0
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 16/11 2018 50,0
Kobolt (Co) 0,440 < 5,00 g/l 16/11 2018 < 1,00
Nikkel (Ni) 3,64 <= 20,0 g/l 16/11 2018 1,30
Strontium 21,5 mg/l 19/03 2021 20,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2018 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2007
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 16/11 2018 < 0,005
Svovlbrinte 0,010 <= 0,050 mg/l 16/11 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/11 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66