Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

DGU 34.3208 - B1 st

Analyser for DGU 34.3208 - B1 st

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 16/09 2022 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,070 <= 0,050 mg/l 16/09 2022 0,090
Calcium (Ca) 58,4 mg/l 16/09 2022 55,0
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 16/09 2022 48,0
Fluorid (F) 1,26 <= 1,50 mg/l 16/09 2022 1,00
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 233 >= 100 mg/l 16/09 2022 233
Hrdhed, total 11,8 grader dH 16/09 2022
Inddampningsrest 400 mg/l 11/03 2013 410
Kalium 4,99 mg/l 16/09 2022 4,81
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 16/09 2022 60,0
Magnesium (Mg) 15,7 mg/l 16/09 2022 15,6
Natrium (Na) 29,9 <= 175 mg/l 16/09 2022 30,5
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 16/09 2022 1,50
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 16/09 2022 0,004
NVOC - org.carbon (C) 0,400 <= 4,00 mg/l 16/09 2022 0,700
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 16/09 2022 1,00
pH 7,80 >= 7,00 pH 16/09 2022 8,00
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 16/09 2022 < 0,010
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 16/09 2022 41,0
Temperatur 9,20 grader C 16/09 2022 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 16/09 2022 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 16/09 2022 < 0,001
Farve Ingen 11/12 2008 Ingen
Lugt Ingen lugt 11/12 2008 Ingen lugt
Syn Klar 11/12 2008 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/09 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/09 2022
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 16/09 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 16/09 2022
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 16/09 2022
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 0,020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/09 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 16/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2009 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2022
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 16/09 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/09 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,54 <= 5,00 g/l 16/09 2022 1,48
Barium (Ba) 19,0 g/l 16/09 2022 18,0
Bor (B) 50,0 <= 1000 g/l 16/09 2022 30,0
Kobolt (Co) 0,430 < 5,00 g/l 16/09 2022 0,440
Nikkel (Ni) 3,79 <= 20,0 g/l 16/09 2022 3,64
Strontium 1930 g/l 16/09 2022 2150
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2007
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 16/09 2022 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 16/09 2022 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/09 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66