Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

DGU 34.719 - B3 Syd

Analyser for DGU 34.719 - B3 Syd

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 < 0,020
Anioner, total 5,07 meq/l 03/02 2005
Calcium (Ca) 88,3 mg/l 27/04 2021 87,0
Carbondioxid, aggr. 2,00 mg/l 27/04 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 27/04 2021 28,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 27/04 2021 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 216 >= 100 mg/l 27/04 2021 214
Hrdhed, total 13,2 grader dH 27/04 2021 13,0
Inddampningsrest 330 mg/l 11/03 2013 330
Kalium 1,03 mg/l 27/04 2021 0,920
Kationer, total 4,97 meq/l 03/02 2005
Konduktivitet (ledningsevne) 52,0 >= 30,0 mS/m 27/04 2021 53,0
Magnesium (Mg) 3,73 mg/l 27/04 2021 3,68
Natrium (Na) 10,8 <= 175 mg/l 27/04 2021 11,5
Nitrat (NO3) 41,0 <= 50,0 mg/l 27/04 2021 40,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/04 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 27/04 2021 0,900
Oxygen/Iltindhold 5,90 mg/l 27/04 2021 6,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 27/04 2021 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 27/04 2021 < 0,010
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 27/04 2021 17,0
Temperatur 8,60 grader C 27/04 2021 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 27/04 2021 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/04 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Anioniske detergenter 4,50 <= 100 g/l 15/06 2001 < 10,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,020 <= 0,100 g/l 27/04 2021 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/04 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,060 < 9,00 μg/l 27/04 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,680 <= 5,00 g/l 27/04 2021 0,710
Barium (Ba) 7,00 g/l 27/04 2021 7,00
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 27/04 2021 < 10,0
Cadmium (Cd) 0,024 <= 3,00 g/l 15/06 2001 < 0,005
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 27/04 2021 < 0,050
Nikkel (Ni) 2,34 <= 20,0 g/l 27/04 2021 2,36
Strontium 1170 mg/l 27/04 2021 1,22
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/02 2005 < 0,025
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4,6-diclor, 2-methylphenol < 0,025 <= 0,100 g/l 15/06 2001 < 0,050
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 17/02 2009 < 0,025
6-clor, 2-methylphenol < 0,025 <= 0,100 g/l 15/06 2001 < 0,050
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/07 2002 < 0,100
Ethylbenzen < 0,020 g/l 02/07 2002 < 0,100
M+P-xylen < 0,020 g/l 02/07 2002 < 0,100
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 15/06 2001
Naphthalen < 0,020 g/l 02/07 2002 < 0,100
O-xylen < 0,020 g/l 02/07 2002 < 0,100
Olieprodukter < 0,050 15/06 2001 < 100
Toluen < 0,020 g/l 02/07 2002 < 0,100
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 11/03 2013 < 0,050
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/03 2013 < 0,050
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/03 2013 < 0,050
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/03 2013 < 0,050
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/03 2013 < 0,050
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/03 2013
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 27/04 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 0,020
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 8,00 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 15/10 1984
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/04 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66