Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

Dall Villaby Vandvrk

Analyser for Dall Villaby Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 13/09 2018 0,030
Anioner, total 5,90 meq/l 02/06 2004
Calcium (Ca) 80,5 mg/l 13/09 2018 77,6
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 14/09 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 14/09 2017 36,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 14/09 2017 < 1,00
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 14/09 2017 0,400
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 227 >= 100 mg/l 14/09 2017 229
Hrdhed, total 13,1 grader dH 13/09 2018 12,7
Inddampningsrest 420 mg/l 14/09 2017 370
Kalium 2,61 mg/l 14/09 2017 2,15
Kationer, total 5,49 meq/l 02/06 2004
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 >= 30,0 mS/m 13/09 2018 57,0
Magnesium (Mg) 7,82 mg/l 13/09 2018 7,89
Natrium (Na) 20,6 <= 175 mg/l 14/09 2017 20,8
Nitrat (NO3) 29,0 <= 50,0 mg/l 13/09 2018 29,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 13/09 2018 0,003
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 13/09 2018 0,600
Oxygen/Iltindhold 5,00 mg/l 13/09 2018 5,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 13/09 2018 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 14/09 2017 < 0,010
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 14/09 2017 22,0
Temperatur 8,90 grader C 25/02 2021 8,80
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 14/09 2017 < 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 13/09 2018 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 13/09 2018 < 0,001
Lugt Ingen lugt 14/09 2017 Ingen lugt
Smag Ingen 14/09 2017 Ingen
Syn Klar 07/02 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/02 2021 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 0,050
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 0,020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/11 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/11 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,940 <= 5,00 g/l 13/09 2018
Nikkel (Ni) 2,36 <= 20,0 g/l 13/09 2018 2,00
Strontium 10,0 mg/l 19/03 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/02 2003 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,010
4,6-diclor, 2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/02 2003 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 25/06 2008 < 0,010
6-clor, 2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/02 2003 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,100 < 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,100
Naphthalen < 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,100
O-xylen < 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,100
Toluen < 0,100 g/l 14/09 2017 < 0,100
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethen < 0,100 <= 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
Tetrachlorethen < 0,100 <= 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
Trichlorethen < 0,100 <= 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 14/09 2017 < 0,100
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/11 2018 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66