Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

DGU 34.718 - B2 Nord

Analyser for DGU 34.718 - B2 Nord

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 27/04 2021 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 92,4 mg/l 27/04 2021 92,1
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 27/04 2021 32,0
Fluorid (F) 0,080 <= 1,50 mg/l 27/04 2021 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 224 >= 100 mg/l 27/04 2021 225
Hrdhed, total 13,8 grader dH 27/04 2021
Inddampningsrest 420 mg/l 18/05 2017 350
Kalium 1,08 mg/l 27/04 2021 1,06
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 <= 250 mS/m 27/04 2021 58,0
Magnesium (Mg) 3,63 mg/l 27/04 2021 3,66
Natrium (Na) 13,2 <= 175 mg/l 27/04 2021 14,0
Nitrat (NO3) 45,0 <= 50,0 mg/l 22/09 2023 44,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 27/04 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 27/04 2021 0,700
Oxygen/Iltindhold 6,70 mg/l 27/04 2021 6,80
pH 7,40 >= 7,00 pH 27/04 2021 7,80
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 27/04 2021 < 0,010
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 27/04 2021 15,0
Temperatur 8,80 grader C 27/04 2021 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 27/04 2021 0,004
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/04 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 10,0 <= 100 g/l 20/05 1999 < 10,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Clopyralid < 0,010 16/09 2003 < 0,050
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,040 <= 0,100 g/l 22/09 2023 0,050
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 27/04 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 1999
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 20/05 1999
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 27/04 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 1999 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,020 <= 0,100 g/l 22/09 2023 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/04 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,080 < 9,00 μg/l 27/04 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 g/l 27/04 2021 0,650
Barium (Ba) 7,00 g/l 27/04 2021 8,00
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 27/04 2021 10,0
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 20/05 1999
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 27/04 2021 < 0,050
Nikkel (Ni) 3,92 <= 20,0 g/l 27/04 2021 2,63
Strontium 983 g/l 27/04 2021 1,05
Zink (Zn) 0,080 <= 3000 g/l 27/04 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2003 < 0,050
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2003 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/03 2007 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2003 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 15/06 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
Olieprodukter < 50,0 20/05 1999
Toluen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 27/04 2021
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 27/04 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/04 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66