Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

DGU 34.718 - B2 Nord

Analyser for DGU 34.718 - B2 Nord

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 18/05 2017 < 0,020
Calcium (Ca) 92,1 mg/l 18/05 2017 1,09
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 18/05 2017 < 2,00
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 18/05 2017 32,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 18/05 2017 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 225 >= 100 mg/l 18/05 2017 212
Inddampningsrest 420 mg/l 18/05 2017 350
Kalium 1,06 mg/l 18/05 2017 1,09
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 >= 30,0 mS/m 18/05 2017 53,0
Magnesium (Mg) 3,66 mg/l 18/05 2017 3,28
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 18/05 2017 16,2
Nitrat (NO3) 45,0 <= 50,0 mg/l 16/11 2018 47,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 18/05 2017 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 18/05 2017 1,00
Oxygen/Iltindhold 6,80 mg/l 18/05 2017 6,40
pH 7,80 >= 7,00 pH 18/05 2017 7,80
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 18/05 2017 0,010
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 18/05 2017 15,0
Temperatur 8,60 grader C 31/01 2020 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 18/05 2017 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 18/05 2017 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Anioniske detergenter < 10,0 <= 100 g/l 20/05 1999 < 10,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 0,018
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 0,026
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,020 <= 0,100 g/l 19/03 2021 0,030
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 1999
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 20/05 1999
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 1999 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/03 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 0,015
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,650 <= 5,00 g/l 18/05 2017 0,300
Barium (Ba) 8,00 g/l 18/05 2017 7,10
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 18/05 2017 < 20,0
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 20/05 1999
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 18/05 2017
Nikkel (Ni) 2,63 <= 20,0 g/l 18/05 2017 2,60
Strontium 1,05 mg/l 19/03 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2003 < 0,050
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/05 2017 < 0,010
4,6-diclor, 2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2003 < 0,050
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 08/03 2007 < 0,010
6-clor, 2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2003 < 0,050
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 15/06 2001
Naphthalen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
Olieprodukter < 50,0 20/05 1999
Toluen < 0,020 g/l 16/09 2003 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003 < 0,050
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/09 2003
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66