Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 25/02 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 25/02 2021 38,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 27/07 2018
Farvetal-Pt 7,00 <= 15,0 mg Pt/l 04/06 2021 2,00
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 25/02 2021 0,400
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 >= 30,0 mS/m 04/06 2021 52,0
Natrium (Na) 19,8 <= 175 mg/l 25/02 2021 21,9
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 25/02 2021 30,0
Nitrit (NO2) 0,024 <= 0,100 mg/l 25/02 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 25/02 2021 0,500
pH 7,30 >= 7,00 pH 04/06 2021 7,60
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 25/02 2021 26,0
Temperatur 14,3 grader C 04/06 2021 10,3
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 04/06 2021 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 04/06 2021 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 25/02 2021 < 0,001
Lugt Ingen lugt 25/02 2021 Ingen lugt
Smag Ingen 25/02 2021 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/06 2021 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/07 2018
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 26/02 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 0,030
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/07 2018
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 27/07 2018
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 27/07 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/02 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 25/02 2021 < 0,500
Antimon (Sb) 0,400 <= 5,00 g/l 27/07 2018
Arsen (As) 0,780 <= 5,00 g/l 25/02 2021 0,810
Bly (Pb) 0,230 <= 5,00 g/l 25/02 2021 0,090
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 27/07 2018
Cadmium (Cd) 0,009 <= 3,00 g/l 25/02 2021 0,013
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 25/02 2021 < 0,030
Cobolt (Co) 0,090 < 5,00 g/l 27/07 2018
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 27/07 2018
Kobber (Cu) 6,70 <= 2000 g/l 25/02 2021 2,97
Kobolt (Co) 0,090 < 5,00 g/l 27/07 2018
Kvikslv (Hg) 0,009 <= 1,00 g/l 27/07 2018
Nikkel (Ni) 2,19 <= 20,0 g/l 25/02 2021 2,03
Selen (Se) 1,53 <= 10,0 g/l 27/07 2018
Zink (Zn) 20,0 <= 3000 g/l 25/02 2021 27,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,001
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/07 2018
Ethylbenzen < 0,020 g/l 27/07 2018
M+P-xylen < 0,020 g/l 27/07 2018
Naphthalen < 0,020 g/l 27/07 2018
O-xylen < 0,020 g/l 27/07 2018
Toluen < 0,020 g/l 27/07 2018
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
1,1-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 27/07 2018
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/07 2018
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/07 2018
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 27/07 2018
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 26/02 2021 < 0,003
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 26/02 2021 < 0,003
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 26/02 2021 < 0,003
Benzo(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 26/02 2021 < 0,006
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 26/02 2021 < 0,006
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 26/02 2021 < 0,003
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 25/02 2021 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 25/02 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 25/02 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/02 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66