Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 >= 30,0 mS/m 16/02 2018 57,0
Nitrat (NO3) 41,0 <= 50,0 mg/l 05/10 2006 39,0
Oxygen/Iltindhold 6,10 mg/l 16/02 2018 8,60
pH 7,60 >= 7,00 pH 16/02 2018 7,40
Temperatur 6,10 grader C 25/02 2021 10,7
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 16/02 2018 0,006
Farve Ingen 15/01 2009 Ingen
Lugt Ingen lugt 16/02 2018 Ingen lugt
Smag Ingen 16/02 2018 Normal
Syn Klar 16/02 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 25/02 2021 1,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,920 <= 5,00 g/l 08/11 2017 0,690
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 08/11 2017 20,0
Kobolt (Co) 0,140 < 5,00 g/l 08/11 2017 0,080
Nikkel (Ni) 2,53 <= 20,0 g/l 08/11 2017 2,29
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 17/11 2003
Ethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
M+P-xylen < 0,020 g/l 17/11 2003
Naphthalen < 0,020 g/l 17/11 2003
O-xylen < 0,020 g/l 17/11 2003
Toluen < 0,020 g/l 17/11 2003
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66