Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 0,000 mg/l 10/04 1995
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 10/04 1995
Calcium (Ca) 83,9 mg/l 10/04 1995
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 10/04 1995
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 10/04 1995
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 10/04 1995
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 215 >= 100 mg/l 10/04 1995
Hrdhed, total 13,0 grader dH 10/04 1995
Inddampningsrest 350 mg/l 10/04 1995
Kalium 1,28 mg/l 10/04 1995
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 <= 250 mS/m 16/02 2018 57,0
Magnesium (Mg) 3,80 mg/l 10/04 1995
Natrium (Na) 12,7 <= 175 mg/l 10/04 1995
Nitrat (NO3) 41,0 <= 50,0 mg/l 05/10 2006 39,0
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 10/04 1995
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 02/06 2004 < 0,100
Oxygen/Iltindhold 6,10 >= 5,00 mg/l 16/02 2018 8,60
pH 7,60 >= 7,00 pH 16/02 2018 7,40
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 10/04 1995
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 10/04 1995
Temperatur 10,2 grader C 21/11 2022 16,8
Turbiditet 0,120 <= 1,00 FTU 10/04 1995
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 16/02 2018 0,006
Mangan (Mn) < 0,010 <= 0,050 mg/l 10/04 1995
Farve Ingen 15/01 2009 Ingen
Lugt Ingen lugt 16/02 2018 Ingen lugt
Smag Ingen 16/02 2018 Normal
Syn Klar 16/02 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 21/11 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/04 1995
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin 0,024 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
Atrazin, desethyl- (DE) 0,023 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Atrazin, desisopropyl- (DIP) 0,021 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
Diuron < 0,010 g/l 02/06 2004
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2004 < 10,0
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,021 <= 0,100 g/l 02/06 2004
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,920 <= 5,00 g/l 08/11 2017 0,690
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 08/11 2017 20,0
Kobolt (Co) 0,140 < 5,00 g/l 08/11 2017 0,080
Nikkel (Ni) 2,53 <= 20,0 g/l 08/11 2017 2,29
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/06 2004
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/06 2004 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
M+P-xylen < 0,020 g/l 02/06 2004 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 02/06 2004 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 02/06 2004 < 0,020
Toluen 0,030 g/l 02/06 2004 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 17/11 2003
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2004 < 0,100
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 02/06 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2004 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2004 < 0,100
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2004 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2004 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2004
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66