Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,00 mg/l 27/06 2001 6,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/05 2002 < 0,005
Calcium (Ca) 53,3 mg/l 26/02 2001 61,4
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 14/05 2002 21,0
Farvetal-Pt < 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 26/02 2001 < 5,00
Fluorid (F) 0,060 <= 1,50 mg/l 14/05 2002 0,060
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 114 >= 100 mg/l 27/06 2001 113
Hrdhed, total 8,60 grader dH 26/02 2001 8,40
Inddampningsrest 240 mg/l 26/02 2001 280
Kalium 1,80 mg/l 26/02 2001 1,90
Konduktivitet (ledningsevne) 34,0 <= 250 mS/m 20/09 2017 34,0
Magnesium (Mg) 5,10 mg/l 26/02 2001 6,50
Natrium (Na) 17,4 <= 175 mg/l 26/02 2001 13,7
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 14/05 2002 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/06 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 14/05 2002 1,50
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 20/09 2017 10,8
pH 7,60 >= 7,00 pH 20/09 2017 7,40
Phosphor, total-P 0,009 <= 0,150 mg/l 14/05 2002 < 0,005
Sulfat (SO4) 61,0 <= 250 mg/l 14/05 2002 63,0
Temperatur 13,8 grader C 30/06 2022 8,60
Turbiditet 2,60 <= 1,00 FTU 26/02 2001 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/09 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/05 2002 < 0,005
Farve Ingen 06/03 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/03 2017 Ingen lugt
Smag Normal 06/03 2017 Normal
Syn Klar 06/03 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/06 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 13/06 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/05 2002 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
Trifluoreddikesyre, TFA 0,160 < 9,00 μg/l 30/06 2022 0,150
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2002
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,120 <= 0,100 g/l 06/04 2005 0,360
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 4,30 <= 200 g/l 30/06 2022 1,50
Arsen (As) 0,033 <= 5,00 g/l 30/06 2022 < 0,030
Bly (Pb) 0,070 <= 5,00 g/l 30/06 2022 0,067
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 08/03 2016 10,0
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 30/06 2022 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 30/06 2022 < 0,030
Kobber (Cu) 3,70 <= 2000 g/l 30/06 2022 1,70
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/03 2016 0,130
Nikkel (Ni) 9,10 <= 20,0 g/l 30/06 2022 7,00
Zink (Zn) 6,60 <= 3000 g/l 30/06 2022 11,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,030 < 0,100 g/l 14/05 2002
4-Chlor-2-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 14/05 2002
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 14/05 2002
M+P-xylen < 0,020 g/l 14/05 2002
Naphtalen < 0,020 g/l 14/05 2002
O-xylen < 0,020 g/l 14/05 2002
Toluen < 0,020 g/l 14/05 2002
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/05 2002
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 30/06 2022 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 30/06 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 30/06 2022 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/06 2022 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66