Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,026 <= 0,050 mg/l 30/03 2023
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 30/03 2023 24,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 01/05 2024 2,70
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 30/03 2023 0,086
Konduktivitet (ledningsevne) 28,0 <= 250 mS/m 01/05 2024 29,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 30/03 2023 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 30/03 2023 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/03 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,410 <= 4,00 mg/l 30/03 2023 0,430
pH 7,90 >= 7,00 pH 01/05 2024 7,10
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 30/03 2023 74,0
Temperatur 9,90 grader C 01/05 2024 6,10
Turbiditet 0,180 <= 1,00 FTU 01/05 2024 0,210
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,091 <= 0,200 mg/l 01/05 2024 0,059
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 30/03 2023 < 0,002
Lugt Ingen lugt 21/12 2022 Ingen lugt
Smag Normal 21/12 2022 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 01/05 2024 2,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Trifluoreddikesyre, TFA 0,170 < 9,00 μg/l 30/06 2022 0,120
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 g/l 30/03 2023 2,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 30/03 2023 < 0,200
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 30/03 2023 0,038
Bly (Pb) 0,067 <= 5,00 g/l 30/03 2023 0,089
Bor (B) 8,40 <= 1000 g/l 30/03 2023 6,90
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 30/03 2023 0,006
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 30/03 2023 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 30/03 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 1,40 <= 2000 g/l 30/03 2023 5,30
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 30/03 2023 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) 7,10 <= 20,0 g/l 30/03 2023 8,90
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 30/03 2023 < 0,050
Zink (Zn) 7,30 <= 3000 g/l 30/03 2023 10,0
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/03 2023
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 30/03 2023
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 30/03 2023
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 30/03 2023
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 30/03 2023
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 30/03 2023
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 30/03 2023
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/03 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66