Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside

DGU 87.687

Analyser for DGU 87.687

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 48,0 mg/l 29/01 2021 45,0
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 29/01 2021 0,028
Calcium (Ca) 20,0 mg/l 29/01 2021 19,0
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 29/01 2021 21,0
Fluorid (F) 0,910 <= 1,50 mg/l 29/01 2021 0,088
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 19,8 >= 100 mg/l 29/01 2021 19,6
Inddampningsrest 160 mg/l 02/02 2017 170
Kalium 1,70 mg/l 29/01 2021 1,70
Konduktivitet (ledningsevne) 26,0 <= 250 mS/m 29/01 2021 28,0
Magnesium (Mg) 3,50 mg/l 29/01 2021 3,70
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 29/01 2021 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 29/01 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/01 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,400 <= 4,00 mg/l 29/01 2021 0,490
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 29/01 2021 0,400
pH 6,00 >= 7,00 pH 29/01 2021 5,50
Phosphor, total-P 0,037 <= 0,150 mg/l 29/01 2021 0,054
Redoxpotentiale -178 mV 28/10 1999
Sulfat (SO4) 78,0 <= 250 mg/l 29/01 2021 75,0
Temperatur 8,10 grader C 29/01 2021 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 11,0 <= 0,200 mg/l 29/01 2021 11,0
Mangan (Mn) 0,160 <= 0,050 mg/l 29/01 2021 0,150
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/04 2013
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/04 2013
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 0,018 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,050
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 29/01 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,018 <= 0,100 μg/l 13/06 2024 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,20 <= 200 g/l 29/01 2021
Arsen (As) 1,00 <= 5,00 g/l 29/01 2021 0,920
Barium (Ba) 49,0 g/l 29/01 2021 45,0
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 29/01 2021 11,0
Kobolt (Co) 7,20 < 5,00 g/l 29/01 2021 6,50
Nikkel (Ni) 21,0 <= 20,0 g/l 29/01 2021 18,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,100 < 0,100 g/l 29/01 2021
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/01 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 29/01 2021
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 26/02 2001
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 29/01 2021
1,2-Dibromethane < 0,010 g/l 29/01 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/01 2021
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 06/02 2009
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 29/01 2021 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 29/01 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 29/01 2021
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 29/01 2021
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2021
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 29/01 2021
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 29/01 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 29/01 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66