Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside

DGU 87.968

Analyser for DGU 87.968

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 43,0 mg/l 30/03 2023 38,0
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 30/03 2023 0,019
Calcium (Ca) 21,0 mg/l 30/03 2023 26,0
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 30/03 2023 26,0
Fluorid (F) 3,10 <= 1,50 mg/l 30/03 2023 0,084
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 23,9 >= 100 mg/l 30/03 2023 23,1
Inddampningsrest 160 mg/l 02/02 2017 170
Kalium 1,90 mg/l 30/03 2023 2,20
Konduktivitet (ledningsevne) 26,0 <= 250 mS/m 30/03 2023 26,0
Magnesium (Mg) 3,60 mg/l 30/03 2023 3,70
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 30/03 2023 16,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 30/03 2023 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/03 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,320 <= 4,00 mg/l 30/03 2023 0,530
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 30/03 2023 0,300
pH 5,90 >= 7,00 pH 30/03 2023 5,90
Phosphor, total-P 0,039 <= 0,150 mg/l 30/03 2023 0,021
Sulfat (SO4) 70,0 <= 250 mg/l 30/03 2023 74,0
Temperatur 8,20 grader C 30/03 2023 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 9,30 <= 0,200 mg/l 30/03 2023 9,40
Mangan (Mn) 0,140 <= 0,050 mg/l 30/03 2023 0,140
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 16/04 2013
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 16/04 2013
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,100
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 30/03 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,100
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,046 <= 0,100 μg/l 13/06 2024 0,055
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 30/03 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,012 <= 0,100 g/l 13/06 2024 0,014
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/03 2023
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,80 <= 200 g/l 04/02 2019
Arsen (As) 0,900 <= 5,00 g/l 30/03 2023 0,750
Barium (Ba) 47,0 g/l 30/03 2023 48,0
Bor (B) 15,0 <= 1000 g/l 30/03 2023 10,0
Kobolt (Co) 6,20 < 5,00 g/l 30/03 2023 5,70
Nikkel (Ni) 18,0 <= 20,0 g/l 30/03 2023 16,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/02 2009 < 0,030
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 26/02 2001
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 30/03 2023 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,010 g/l 04/02 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/03 2023 < 0,020
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 06/02 2009
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 30/03 2023 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/03 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 30/03 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 30/03 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/03 2023
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 30/03 2023 < 0,010
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 30/03 2023 < 0,010
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 30/03 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/03 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 30/03 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66