Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside

Gjess Vandvrk

Analyser for Gjess Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 13/06 2024 3,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 13/06 2024 0,008
Calcium (Ca) 29,0 mg/l 13/06 2024 24,0
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 20/09 2017 22,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 13/06 2024 < 1,00
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 20/09 2017 0,068
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 32,1 >= 100 mg/l 13/06 2024 47,1
Hrdhed, total 5,70 grader dH 13/06 2024 5,10
Inddampningsrest 230 mg/l 06/03 2017 210
Kalium 1,60 mg/l 06/03 2017 1,60
Konduktivitet (ledningsevne) 27,0 <= 250 mS/m 13/06 2024 26,0
Magnesium (Mg) 7,00 mg/l 13/06 2024 7,60
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 06/03 2017 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 13/06 2024 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/06 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,400 <= 4,00 mg/l 13/06 2024 < 0,100
Oxygen/Iltindhold 11,8 >= 5,00 mg/l 13/06 2024 11,3
pH 8,40 >= 7,00 pH 13/06 2024 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 20/09 2017 < 0,010
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 20/09 2017 74,0
Temperatur 8,80 grader C 13/06 2024 8,80
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 13/06 2024 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/06 2024 0,018
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 13/06 2024 < 0,002
Farve Ingen 06/03 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/03 2017 Ingen lugt
Smag Normal 06/03 2017 Normal
Syn Klar 06/03 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/06 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 13/06 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/09 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 13/06 2024 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 13/06 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 13/06 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 30/03 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 13/06 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 13/06 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/10 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 13/06 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,030 <= 0,100 μg/l 13/06 2024 0,020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 13/06 2024 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 13/06 2024 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 0,012
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 13/06 2024 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 13/06 2024 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 g/l 13/06 2024 1,10
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 13/06 2024 < 0,030
Bly (Pb) 0,070 <= 5,00 g/l 30/06 2022 0,067
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 08/03 2016 10,0
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 30/06 2022 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 30/06 2022 < 0,030
Kobber (Cu) 3,70 <= 2000 g/l 30/06 2022 1,70
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/03 2016 0,130
Nikkel (Ni) 4,10 <= 20,0 g/l 13/06 2024 7,90
Zink (Zn) 6,60 <= 3000 g/l 30/06 2022 0,150
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/03 2023 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/03 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 06/03 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 06/03 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 06/03 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 06/03 2017 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 13/06 2024
Toluen < 0,020 g/l 06/03 2017 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/03 2017 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/03 2017 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 30/06 2022 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,005 g/l 16/12 2021 < 0,005
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2022 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 13/06 2024 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 13/06 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 13/06 2024 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 30/06 2022 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 30/06 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 30/06 2022 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 30/06 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/06 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 13/06 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Bgebakken 22 , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449842
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66