Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161

Forbrugers taphane

Analyser for Forbrugers taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/09 2023 < 0,005
Calcium (Ca) 62,0 mg/l 11/12 2000 62,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/12 2000 < 2,00
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 08/09 2023 26,0
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 23/05 2024 1,00
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 08/09 2023 0,470
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 277 >= 100 mg/l 11/12 2000 275
Hrdhed, total 11,9 grader dH 11/12 2000 12,1
Inddampningsrest 300 mg/l 11/12 2000 330
Kalium 4,20 mg/l 11/12 2000 4,70
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 <= 250 mS/m 23/05 2024 48,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 11/12 2000 15,0
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 08/09 2023 23,0
Nitrat (NO3) 0,790 <= 50,0 mg/l 08/09 2023 1,20
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 08/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,870 <= 4,00 mg/l 08/09 2023 1,40
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 11/12 2000 9,80
pH 7,30 >= 7,00 pH 23/05 2024 7,60
Phosphor, total-P < 0,005 <= 0,150 mg/l 11/12 2000 < 0,005
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 08/09 2023 12,0
Temperatur 17,3 grader C 23/05 2024 16,1
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 23/05 2024 0,070
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/05 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/09 2023 < 0,002
Lugt Ingen lugt 23/05 2024 Ingen lugt
Smag Normal 23/05 2024 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 23/05 2024 3,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 11/12 2000 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,300 < 9,00 μg/l 08/09 2023 < 0,050
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,30 <= 200 g/l 08/09 2023 1,90
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 08/09 2023 < 0,200
Arsen (As) 0,270 <= 5,00 g/l 08/09 2023 0,170
Bly (Pb) 0,150 <= 5,00 g/l 08/09 2023 0,120
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 08/09 2023 110
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 08/09 2023 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 08/09 2023 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 08/09 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 1,10 <= 2000 g/l 08/09 2023 1,00
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/09 2023 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 08/09 2023 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 08/09 2023 < 0,050
Strontium 1700 g/l 15/02 2022
Zink (Zn) 70,0 <= 3000 g/l 08/09 2023 66,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 08/09 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/09 2023 < 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 17/06 2022 < 0,001
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 08/09 2023 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 08/09 2023 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 08/09 2023 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 08/09 2023 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66